Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Na podstawie § 15 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161 i 1182) wprowadzam od dnia 22 czerwca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd wznawia bezpośrednią obsługę klientów na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem rodzaju spraw i sposobu ich załatwiania, o których mowa w punkcie INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest na stanowiskach do tego przeznaczonych w poszczególnych budynkach Urzędu, tj. na antresoli i w holu budynku w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w pozostałych budynkach Urzędu. Informacja dotycząca miejsca i stanowiska bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umawiania wizyty.
 3. Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 4. Informacje dotyczące imienia i nazwiska umówionego klienta oraz komórki organizacyjnej Urzędu, w której prowadzona jest sprawa, będą dostępne w Punkcie Informacyjnym Urzędu (hol), w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w punktach ochrony w pozostałych budynkach Urzędu.
 5. Złożenie skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 6. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 7. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)

 1. wznawia się częściowo bezpośrednią obsługę klienta w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych:
  • dla wizyt zarezerwowanych drogą internetową od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
  • dla wizyt posiadających rezerwację internetową,
  • dla wizyt zarezerwowanych drogą telefoniczną – dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych i stawiennictwo w Poznaniu,
  • wyżej wymienione wizyty będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach:
   • od 7.30 do 17.45 - odbiór kart pobytu,
   • od 8.15 do 15.15 - składanie wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych,

w terminie od 22 czerwca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.,
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w wyżej podany sposób.

 • Zasady obsługi w Poznaniu:
  • na Sali B w lokalizacji: Plac Wolności 17 w Poznaniu obsługiwane są osoby w celu:
   • składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz uzupełniania odcisków linii papilarnych dla wizyt zarezerwowanych drogą internetową od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
   • składania odcisków linii papilarnych – wizyty umówione drogą telefoniczną, dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych,
   • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w Poznaniu”.
  • Zasady obsługi w Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile:
   W Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile obsługiwane są osoby w celu:
   • składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz uzupełniania odcisków linii papilarnych – wizyty od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
   • składania odcisków linii papilarnych – wizyty posiadające rezerwacje internetowe,
   • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty, gdy ich karta znajduje się w danej delegaturze. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w” (Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile);
 1. wznawia się w ograniczonym zakresie wizyty w celu zapoznania klientów z aktami spraw oraz przesłuchania:
  • w pierwszej kolejności realizowane będą przesłuchania zarezerwowane od 16 marca 2020 r., a w następnej kolejności będą ustalane terminy nowych wizyt,
  • wnioski o zapoznanie z aktami spraw, które nie zostały zrealizowane w związku z obowiązującym dotychczas ograniczeniem obsługi klienta, będą realizowane w pierwszej kolejności;
 2. wnioski dotyczące zezwoleń na pracę proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez portal praca.gov.pl;
 3. wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną;
 4. punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania, zalecamy kontakt za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl oraz infolinii Wydziału: tel. 61 850 87 77. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać tylko za pośrednictwem operatora pocztowego lub odłożyć w czasie;
 5. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu;
 6. złożenie skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia tel. 61 850 87 70, e-mail: sc@poznan.uw.gov.pl;

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, żądania etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem ePUAP. Nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentacji.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW PODCZAS WIZYT W URZĘDZIE

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Zgłoś błąd na tej stronie

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.