Czy mogę ponownie zatrudnić ob. Ukrainy, który wcześniej pracował na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i ruchu bezwizowego? Ruch bezwizowy i oświadczenie skończyło się 20 marca, umowa też odpowiednio została rozwiązana z 20 marca.

Dodano: 07.04.2020

c.d. Czy teraz, po przerwie, mogę ponownie zatrudnić tego cudzoziemca na podstawie oświadczenia, które skończyło swoją ważność 20 marca i przedłużyło swoją ważność na mocy prawa i cudzoziemiec złożył pocztą wniosek o jednolite pozwolenie na pobyt i pracę?

Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

TAK, nie ma przeszkód prawnych by ponownie zatrudnić taką osobę. Na mocy przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 31.03.2020r. nastąpiło automatyczne wydłużenie dozwolonego okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dodatkowo, przepisy wprowadzone 18.04.2020r. umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni).  Jeśli więc dotychczas pracował u Pana na podstawie oświadczenia, może dalej legalnie wykonywać swoją pracę.

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.