Czym różni się nadanie obywatelstwa polskiego od uznania za obywatela polskiego?

Dodano: 16.02.2020

Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma formami uzyskania obywatelstwa polskiego to warunki, jakie musisz spełnić w momencie składania wniosku oraz organ prowadzący postępowanie. W przypadku nadania obywatelstwa polskiego wystarczy, że przebywając na terytorium RP posiadasz co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (w innym wypadku wniosek możesz złożyć tylko za pośrednictwem konsula) natomiast do złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego musisz spełnić szczegółowe wymogi. Organem właściwym do nadania obywatelstwa polskiego jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a postępowanie o uznanie za obywatela polskiego toczy się przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.