Gdzie drugi rodzic małoletniego dziecka może złożyć zgodę na uzyskanie przez dziecko obywatelstwa polskiego?

Dodano: 16.02.2020

Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica - jeżeli rodzic mieszka w Polsce i posiada co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy oraz polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź jest w trakcie postępowania o udzielenie pobytu w Polsce. Jeśli drugie z rodziców nie chce wyrazić zgody, możesz wystąpić o zgodę do sądu. Pamiętaj, że dziecko, które ukończyło 16 lat musi także wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa polskiego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.