Kogo dotyczy wydłużony 30-dniowy czas na złożenie wniosku po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii? Czy w przypadku przedłużenia ważności legalnego pobytu muszę złożyć jakieś dokumenty?

Dodano: 03.04.2020

Wydłużony termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt np. pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE dotyczy osób, które wjechały do Polski po dniu 14 marca 2020r., do których nie ma zastosowania którykolwiek z pozostałych przepisów ustawy specjalnej, np. przedłużający okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy (art. 15zd ust. 3 ustawy specjalnej) czy też przedłużający okres pobytu i okres ważności wizy krajowej (art.15zd ust. 1 ustawy specjalnej). Warunkiem przedłużenia terminu na złożenie wniosku jest wyłącznie sytuacja, w której koniec legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypada od dnia 14 marca 2020 r. do momentu aż ostatni ze stanów epidemi/zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.