Mam kartę czasowego pobytu, czy będzie ona nadal obowiązywała jeżeli pracodawca zmieni mi umowę?

Dodano: 07.04.2020

Przepisy wprowadzone 16.05.2020r. umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w Twoim zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bez konieczności zmiany zezwolenia. Zmiana warunków zatrudnienia, ktora nie wymaga zmiany zezwolenia na pobyt i pracę, musi być skutkiem skorzystania przez pracodawcę ze specjalnych rozwiązań dedykowanych pracodawcom w związku z wystąpieniem na terytorium Polski epidemii COVID-19 określonych w art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.2020.1842:

  1. polecenie wykonywania pracy zdalnej
  2. pomoc dla pracodawców - ochrona miejsc pracy; wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym; obniżenie wymiaru czasu pracy
  3. szczególne rozwiązania związane z możliwością zmiany w niektórych przedsiębiorstwach systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawania w gotowości do pracy i realizowania prawa do wypoczynku w wyznaczonym miejscu 
  4. wprowadzanie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy; porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Zmiana warunków wykonywania pracy, która nie jest skutkiem skorzystania przez pracodawcę z rozwiązań określonych w wyżej wskazanej regulacji, wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Szczegółowe informacje na temat zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę znajdziesz TUTAJ.

 

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi