Mam wizę krajową ważną do czerwca 2020r.Otrzymałem zezwolenie na pobyt, tzw. Niebieską Kartę, ale nie zdążyłem jej odebrać przed epidemią.Jestem w swoim kraju i nie mogę wjechać do PL.Jeśli pandemia nie skończy się do czerwca, muszę aplikować o nową wizę?

Dodano: 21.04.2020

Jeżeli posiadasz wizę krajową a ostatni dzień jej ważności przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r., legalny pobyt na podstawie takiej wizy zostaje automatycznie przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Legalny pobyt na podstawie tej wizy przedłużony jest automatycznie - nie wymaga to nowej naklejki wizowej w paszporcie.

Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone dokumenty mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji możliwości wjazdu na ich terytorium. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży upewnij się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie dokumentu o przedłużonej ważności będzie możliwy. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw.

Jeżeli otrzymałeś decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy wymagającej wyższych kwalifikacji tzw. Niebieską Kartę, możesz ubiegać się o wizę w celu realizacji zezwolenia tj. wjazdu do Polski w celu odbioru karty pobytu. Wiza wydawana jest wtedy w uproszczonym trybie. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.Adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.