Pracowałam na podstawie jednolitego pozwolenia na pobyt i pracy, od 01.04.2020 pracodawca zamknął na czas epidemii zakład pracy, w którym pracowałam. Czy w tej sytuacji muszę powiadomić urząd o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych?

Dodano: 06.04.2020

TAK - jeżeli była Pani zatrudniona w zakładzie, który obecnie jest zamknięty i umowa została z Panią rozwiązana. Zgodnie z art.121 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Informację o tym należy przesłać na adres Wydziału. Jeżeli istnieją istotne okoliczności uniemożliwiające wykonanie tego obowiązku np. choroba bądź konieczność odbywania kwarantanny, prześlij taką informację za pośrednictwem formularza kontaktowego, a oryginał pisma nadaj pocztą gdy będziesz miała taką możliwość.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.