Prowadzę w Polsce działalność gospodarczą. Czy mogę złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Dodano: 28.11.2019

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, a złożysz wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to odmówimy wszczęcia postępowania. Wynika to z art. 116 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym, poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy w dniu składania wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W tej sytuacji należy złożyć wniosek o pobyt ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej (nawet jeśli posiadasz udziały w spółce założonej na terytorium Polski i nie pełnisz w niej żadnej funkcji). 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.