Przebywam na terytorium Polski na podstawie paszportu biometrycznego i pracuję na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, dozwolone 90 dni upłyną z dniem 24.04.2020.

Dodano: 23.04.2020

Cd. pyt. U obecnego pracodawcy nie mogę kontynuować pracę ze względu na spadek ilości zamówień. Czy mogę przebywać dalej na terytorium Polski na podstawie przedłużonego na mocy prawa pobytu ze względu na stan epidemii oraz czy może inny pracodawca zarejestrować oświadczenie na kolejne 90 dni z dozwolonych 180/360?

Jeżeli 14 marca 2020 r. przebywałeś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i termin Twojego legalnego pobytu na tej podstawie kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, to możesz legalnie pozostać w Polsce do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa, nie musisz dopełniać żadnych dodatkowych formalności.

Jeżeli nowy pracodawca chce Cię zatrudnić i chce dla Ciebie zarejestrować oświadczenie, to musi to zrobić w Powiatowym Urzędzie Pracy - właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy. Kolejne oświadczenie nie może przekroczyć dopuszczalnych 180 dni łącznie ( z pierwszym, już wykorzystanym oświadczeniem).

Możesz też złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę do wojewody. Termin składania wniosków został również wydłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.