W dniu 15.03.2020 r. upłynęła ważność mojej karty pobytu rezydenta długoterminowego UE, ale musiałem wyjechać i nie zdążyłem złożyć wniosku o wymianę karty pobytu. Jestem kierowcą międzynarodowym. Czy mogę w związku z tym przemieszczać się w Schengen?

Dodano: 03.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Zmiany przepisów wprowadzone w dniu 18.04.2020r. umożliwiają także automatyczne przedłużenie ważności kart pobytu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii. Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone dokumenty mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji możliwości wjazdu na ich terytorium.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie przedłużonej ważności karty będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw.

Niezależnie od możliwości przekraczania granic w chwili obecnej, Twój pobyt w Polsce jest legalny, a Twoje zezwolenie jest bezterminowe.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.