Poszukujemy zleceniobiorców – osób ze znajomością języka ukraińskiego w roli tłumaczy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny Urzędu
poszukuje zleceniobiorców – osób ze znajomością języka ukraińskiego w roli tłumaczy (nr ref. U/1)

Miejsce wykonywania zlecenia:

 • Punkt informacyjny na dworcu głównym PKP w Poznaniu;
 • Punkty recepcyjne zorganizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na terenie miasta Poznania;
 • Inne lokalizacje w zależności od bieżących potrzeb

Zakres zlecenia:

 • Zapewnienie wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy osobami przybywającymi z Ukrainy oraz pracownikami punktu informacyjnego / punktu recepcyjnego
 • Bieżące tłumaczenie informacji, wiadomości i komunikatów z języka polskiego na język ukraiński
 • Udzielanie wsparcia osobom przyjeżdzającym z Ukrainy w zakresie komunikacji i tłumaczenia w celu zapewnienia niezbędnej pomocy i informacji
 • Warunki świadczenia zlecenia:
 • Świadczenie usług tłumaczenia przez 7 dni w tygodniu, wg ustalonych harmonogramów

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego i/lub j. rosyjskiego (preferowani absolwenci/studenci kierunku filologia ukraińska i/lub rosyjska, osoby posiadające certyfikat potwierdzający znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego; osoby posługujące się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim jako językiem ojczystym)
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • empatia
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
 • odporność na stres
 • do wykonywania zlecenia nie jest wymagane posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie RP i możliwość legalnego podjęcia pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość wymaganych języków lub pisemne oświadczenie kandydata o ich znajomości
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Termin składania dokumentów: rekrutacja ciągła do odwołania

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesyłać mailowo na adres: zzl@poznan.uw.gov.pl
lub składać osobiście/przesłać pocztą na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Punkt Informacyjny w holu Urzędu (z podaniem w ofercie nr ref. U/1)

Dane osobowe - klauzula informacyjna
Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Inne informacje:
Podstawa prawna – umowa cywilno-prawna.
Proponowane wynagrodzenie 26 zł brutto/h – pora dzienna oraz 33 zł brutto/h – pora nocna
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 854 13 49, 61 854 19 91.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi