Pracownicy delegowani - obywatele UK

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i do 31.12.2020 r. wykonywałeś w Polsce pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście.

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  W tym okresie pobyt pracowników delegowanych na terytorium Polski będzie uważany za legalny.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty?  

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Złożenie wniosku/uzyskanie zezwolenia jest zwolnione z opłat.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Z listu oddelegowującego oraz umowy oddelegowania musi wynikać, że zostałeś oddelegowany do wykonywania pracy przez okres co najmniej trzech miesięcy w momencie wydania decyzji na pobyt czasowy!  List oddelegowujący oraz umowę oddelegowania musisz złożyć w języku oryginalnym, ale pamiętaj również o złożeniu jego tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie udzielane jest jednorazowo na 5 lat.

Obywatele UK, którzy do 31.12.2020 r. wykonywali w Polsce pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego, są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz po udzieleniu specjalnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Po 5 latach zamieszkiwania w Polsce, w tym na podstawie specjalnego zezwolenia na pobyt czasowy, brytyjski pracownik delegowany będzie mógł wnioskować o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w ciągu 15 dni. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku wskazującego nowe okoliczności pobytu w Polsce, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Wydanie karty pobytu jest zwolnione z opłaty.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.