Wydanie karty pobytu na wniosek

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz wyłącznie wtedy, gdy otrzymałeś:

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz osobiście. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku  małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych wniosek o wymianę karty pobytu składasz do komendanta oddziału/placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.
Jeśli posiadasz kartę pobytu czasowego i chcesz uzyskać kolejną kartę pobytu powinieneś złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli pracujesz w Polsce i Twoja karta pobytu traci ważność powinieneś złożyć wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. 

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce
  • 2 fotografie,
  • kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie dokumentu.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Opłaty za kartę pobytu

Opłata za wydanie karty wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 25 zł

OPŁAĆ ONLINE

Z ulgi możesz skorzystać jeżeli jesteś:

  • studentem
  • uczniem szkół ponadgimnazjalnych
  • małoletnim dzieckiem do lat 16
  • w trudnej sytuacji materialnej

Możesz również opłacić kartę tradycyjnie wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Ile będę czekać?

Karta pobytu zostanie wydana po około 1 miesiącu od złożenia dowodu opłaty i potwierdzenia zameldowania.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Kartę pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu. Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

Aby odebrać kartę pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzednią kartę pobytu, jeżeli była wydana. 

Sprawdż, czy Twoja karta jest gotowa do odbioru i gdzie możesz ją odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Czy kartę pobytu może odebrać za mnie współmałżonek/pełnomocnik/pracodawca?

Nie, kartę odbiera się osobiście. Przy odbiorze karty pobytu są weryfikowane Twoje odciski palców zapisane na karcie.

Kto odbiera kartę pobytu dla dziecka?

Rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dziecko, od którego zostały pobrane linie papilarne przy złożeniu wniosku, musi być obecne przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę...

czytaj całą odpowiedź...

Czy niepełnoletnie dziecko musi być obecne przy odbiorze karty pobytu?

Dziecko, od którego przy złożeniu wniosku zostały pobrane linie papilarne, musi być przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub...

czytaj całą odpowiedź...

Czy na karcie pobytu musi być adres?

Karta pobytu może być wydana bez adresu zameldowania. Składając wniosek/lub po otrzymaniu decyzji, złóż pisemne oświadczenie, że prosisz o wydanie karty bez adresu zameldowania. Jeśli chcesz, by na karcie pobytu zamieszczony był adres zameldowania przedłóż potwierdzenie zameldowania na pobyt ...

czytaj całą odpowiedź...

Czy jeżeli nie mam numeru PESEL, mogę otrzymać kartę?

Tak. Numer Pesel nie jest wymagany do wydrukowania karty pobytu. Jeśli posiadasz nr PESEL, możesz poprosić aby był umieszczony na karcie pobytu.