Jestem kierowcą międzynarodowym, dostałem decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, ale nie dostałem nowej karty. Czy mogę podróżować na nieważnej karcie pobytu?

Created on: 03.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r, jeżeli w okresie od 14.03.2020 r.  wygasłaby ważność Twojego zezwolenia na pobyt czasowy,  zostaje ono automatycznie przedłużone do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni). W związku z przedłużeniem ważności zezwolenia, nie wydaje się nowej karty pobytu.

Zmiany przepisów wprowadzone w dniu 18.04.2020r. umożliwiają także automatyczne przedłużenie ważności kart pobytu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii. Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone dokumenty mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji możliwości wjazdu na ich terytorium.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie dokumentu o przedłużonej ważności będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw.

W związku z ograniczeniami w obsłudze bezpośredniej klientów, obecnie nie ma możliwości osobistego odbioru karty pobytu.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.