Cudzoziemiec z Gruzji wjechał do Polski 12-01-2020. Jest zatrudniony na podstawie oświadczenia wydanego przez PUP i pracuje do 10-04-2020r. Jaka jest jego sytuacja, czy może pozostać czy musi wracać?

Created on: 06.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Obywatel Gruzji, który wjechał do Polski w dniu 12.01.2020r. na podstawie paszportu biometrycznego ma prawo pobytu w Polsce w ruchu bezwizowym do dnia 10.04.2020r. Przepisy wprowadzone w dniu 18.04.2020r. dodatkowo umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Jeśli więc pobyt w ruchu bezwizowym kończy się w kwietniu 2020r. to zostanie automatycznie przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni).

Jeżeli chce przedłużyć pobyt w Polsce powinien złożyć wniosek o pobyt czasowy. Ustawa z dnia 31.03.2020r. przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W związku z tym, może złożyć ten wniosek do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego, który będzie obowiązywać jako ostatni).

W tym okresie może kontynuować pobyt na dotychczasowych zasadach, zgodnie z celem pobytu w Polsce. Jeśli dotychczas pracował na podstawie oświadczenia, może dalej legalnie wykonywać swoją pracę ponieważ przedłużony zostaje automatycznie dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.