Czy jest potrzebna opłata za przedłużenie wizy na podstawie Karty Polaka? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Created on: 09.04.2020

Przedłużenie wizy co do zasady wymaga  opłaty skarbowej. Jeśli Twoja wiza została wydana na 365 dni nie podlega przedłużeniu, to maksymalny okres jej obowiązywania.

Natomiast w przypadku, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie wizy krajowej (symbol D) przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. od 14.03.2020r.  to okres ten, jak również okres ważności samej wizy, ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Nie wymaga to żadnej decyzji ze strony Wojewody. Nie ma potrzeby składania wniosku o przedłużenie wizy. Z przedłużeniem wizy z mocy prawa okresu pobytu i okresu ważności wizy krajowej nie wiąże się również wydawanie nowej naklejki wizowej, ani obowiązek opłacenia żadnej opłaty skarbowej.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.