Ви подали заяву

Дані заявника
поле форми є обов'язковим для заповнення для процедури дозволу на працю
Format: dd-mm-rrrr
Дані справи
Format: dd-mm-rrrr
Згода на обробку персональних даних

Ознайомлений (а) з інформацією про конфіденційність щодо обробки моїх персональних даних.

Інформація про конфіденційність

Згідно з директивою Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а також скасування директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про охорону даних) (Офіційний вісник ЄС L 119 від 04.05.2016, стор. 1, із змінами), далі «РОДО» (польською мовою – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), інформуємо, що:

  1. Володільцем персональних даних є Великопольський Воєвода  з місцезнаходженням у місті Познань, за адресою: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, телефон  61 854 10 00, електронна адреса:  wuw@poznan.uw.gov.pl    
  2. У будь-яких питаннях, пов’язаних з персональними даними, можна звертатися до інспектора охорони даних у Великопольському воєводському управлінні у м. Познань за допомогою електронної пошти:  iod@poznan.uw.gov.pl(link sends e-mail),
  3. Ваші персональні дані будуть оброблені з метою налагоджування комунікації для надання інформації щодо розгляду Вашої справи на підставі ст. 6, абз. 1, б. а «РОДО»,
  4. Персональні дані можуть бути передані іншім суб’єктам, що наділені повноваженням для отримання персональних даних на підставі відповідних положень або суб’єктам, які обробляють персональні дані від імені Володільця на підставі підписаного договору про обробку персональних даних (так звані  суб’єкти, що обробляють дані).
  5. Персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, що необхідний для реалізації процесу обробки, а також обов’язку архівування, що виникає з положень закону.
  6. Згідно з положеннями закону, на підставі яких відбувається обробка даних та «РОДО», особа має право: доступу до змісту даних та отримання копій, до виправлення даних, до усунення даних (в ситуації, коли обробка даних не відбувається з метою виконання обов’язку, що виникає з положень закону або в рамах здійснення публічної влади), до передачі даних, до обмеження обробки даних, до внесення протесту щодо обробки даних.
  7. Особа має право до внесення оскарження до контрольного органу, до Голови управління охорони персональних даних.
  8. Надання персональних даних є добровільним, проте необхідним для налагоджування комунікації для надання інформації щодо розгляду Вашої справи,
  9. Персональні дані не будуть передані до третіх країн, а також не будуть піддані автоматизованому прийняттю рішень, а також профілюванню.