Stempel w paszporcie

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt nie zawiera braków formalnych i został złożony podczas legalnego pobytu, pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od momentu złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Stempel potwierdzający złożenie wniosku (pieczątkę) można otrzymać po spełnieniu wymogu osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców oraz po uzupełnieniu braków formalnych wniosku. Pieczęć można uzyskać pod warunkiem, że sprawa ma status w aplikacji cudzoziemcy: "pozytywna weryfikacja formalna" (względnie wszczęcie postępowania).  Stempel nie uprawnia do wjazdu na terytorium Polski ani podróżowania po krajach strefy Schengen.

 

 

 

 

 

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии