Otrzymałam decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny cudzoziemca do 16.02.2023 r., ale karta jeszcze nie wydrukowana. Czy mogę podjąć zatrudnienie, jeśli sama karta nie została jeszcze odebrana?

Created on: 04.04.2020

Uprawnienie do podjęcia zatrudnienia wynika z rodzaju udzielonego zezwolenia. Jeżeli otrzymałaś zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny, udzielone np. podstawie art. 159 ustawy o cudzoziemcach, to możesz podjąć zatrudnienie, nawet jeżeli nie otrzymałaś jeszcze karty pobytu. Uprawnienie wynika z podstawy prawnej Twojej decyzji, natomiast karta pobytu to dokument wydany na podstawie decyzji i uprawniający m.in. do podróżowania. W sekcji: procedury/zatrudnienie cudzoziemca/zezwolenia na pracę/sprawdź czy potrzebujesz zezwolenie na pracę - znajdziesz wszystkie kategorie zezwoleń na pobyt czasowy, które uprawniają do podjęcia zatrudnienia: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/zezwolenie-na-prace

Informacja o prawie do podjęcia zatrudnienia powinna być również zamieszczona w pouczeniu Twojej decyzji. Jeżeli w dalszym ciągu masz wątpliwości, możesz przesłać skan swojej decyzji na nasz kontakt cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl i zapytać o to uprawnienie.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.