Czy na podstawie karty pobytu innego państwa strefy Schengen mogę przyjechać i przebywać na terytorium Polski?

Добавлено: 11.09.2023

TAK. Zasady swobodnego poruszanie się po krajach członkowskich reguluje Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

Jeśli posiadasz ważny dokument pobytowy przez jedno z państw członkowskich oraz ważny dokument podróży możesz swobodnie przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (i w okresie ważności tej karty) pod warunkiem, że:

  • przedstawisz dokumenty uzasadniające cel oraz warunki zamierzonego pobytu i posiadasz wystarczające środki utrzymania, zarówno na okres zamierzonego pobytu, jak i na powrót do kraju pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, w którym na pewno zostaniesz przyjęty, lub jesteś w stanie nabyć takie środki legalnie)
  • nie znajdujesz się w Wykazie Osób Niepożądanych i nie jesteś uznawany za zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa narodowego lub stosunków międzynarodowych którejkolwiek z krajów członkowskich
  • Twoja karta jest zgodna z aktualnym wykazem dokumentów pobytowych, który można znaleźć tutaj.

 

Kategoria: 

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии