Pobyt humanitarny/ D21 a zgoda na pobyt humanitarny – RÓŻNICE

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych to rodzaj pobytu który jest przyznawany cudzoziemcom, których z ważnych powodów nie można zobowiązać do powrotu do kraju ojczystego np. zobowiązanie do powrotu naruszałoby prawo do życia rodzinnego. Pobyt przyznawany jest przez Straż Graniczną.

Cudzoziemiec, któremu udzielono tej zgody nie może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce ani też o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Może za to uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych udzielona przez Straż Graniczną uprawnia członka rodziny cudzoziemca, który ją otrzymał do ubiegania się o pobyt w celu połączenia z rodziną a w konsekwencji udzielenia zezwolenia uprawniającego tego członka rodziny do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

 

Pobyt humanitarny z uwagi na posiadanie wizy D21 to zezwolenie na pobyt czasowy udzielane tylko obywatelom Białorusi, którzy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o pobyt czasowy posiadali ważną wizę krajową o symbolu D21. Zezwolenie udzielane jest przez właściwego wojewodę.

Przebywając na podstawie tego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względów humanitarnych z uwagi na posiadanie wizy D21 cudzoziemiec może ubiegać się o dalszą legalizację pobytu na zwykłych zasadach jak  zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

W przypadku otrzymania przez cudzoziemca zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych z uwagi na posiadanie wizy D21, członek rodziny takiego cudzoziemca może ubiegać się o udzielenie zezwolenia ze względu na inne okoliczności, które to zezwolenie nie uprawnia członka rodziny do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

Дайте свої коментарі