Pobyt stały

У випадку, якщо Ваша справа не була розглянута своєчасно або якщо справа розглядається довше ніж необхідно, Ви маєте право подати письмове нагадування. Нагадування необхідно адресувати до органу ІІ інстанції, але подавати треба до управління, де розглядається Ваша справа. Нагадування разом з Вашою заявою та документами управління перекаже до органу ІІ інстанції для прийняття рішення.

czytaj dalej...

Це мінімальні фінансові кошти на утримання в Польщі. Їх розмір може змінитися – цієї миті вони складають 776 польських злотих щомісяця, якщо Ви перебуваєте в Польщі один або 600 польських злотих на кожного члена сім’ї з якими Ви маєте спільне домогосподарство.

Доказами, що підтверджують наявність коштів, можуть бути зокрема:

- Довідка з банку про стан рахунку, видана не пізніше 1 місяця перед поданням заяви;

czytaj dalej...

Це форма згоди на перебування для іноземців, що не отримали статусу біженця та у випадку їх повернення до країни походження, вони мали би реальну загрозу смертного вироку, тілесного покарання, катування, нелюдського або принизливого ставлення, серйозної загрози для життя або здоров’я, що виникає з розповсюдженого застосування насильства проти мирного населення в ситуації внутрішнього або міжнародного збройного конфлікту. Додатковий захист надає Голова управління у справах іноземців у Варшаві.

czytaj dalej...

Один з подружжя, тобто дружина або чоловік, а також дитина до 18 років, тобто малолітня дитина. Інші особи, які спорідненні з іноземцем та перебувають з ним у родинних стосунках, наприклад брати та сестри або батьки не мають статусу члена сім’ї.

czytaj dalej...

Це положення, що визначають порядок розгляду справ, в тому числі, у питаннях щодо легалізації перебування /дозволу на працю, призначення довіреної особи, доставки офіційних відправлень, оскаржень, нагадування, скарг.

czytaj dalej...

У випадку, якщо Ви не усунете формальні недоліки у справі, Ваша заява не буде розглянута, ми залишимо заяву без розгляду, провадження буде закінчено.

czytaj dalej...

Зразок заяви затверджений нормами закону. Дійсний зразок заяви Ви можете знайти на Інтернет - сторінці управління: бланки для завантаження. Відсутність заповненої та підписаної заяви на відповідному бланку є формальним недоліком.

 

czytaj dalej...

Особа, що має довіреність для здійснення визначених дій від Вашого імені. Наприклад, для подання заяви та документів, отримання кореспонденції тощо. Обсяг повноважень залежить від Вас.  Уповноважена особа  зможе діяти від Вашого імені тільки після подання оригіналу довіреності в управлінні. Гербовий збір за довіреність складає 17 польських злотих. Довіреність не підлягає сплаті у випадку, якщо уповноважено особою є один з подружжя, родичі висхідної прямої лінії споріднення, родичі низхідної прямої лінії споріднення або також рідні сестри, брати.

czytaj dalej...

Це документальне підтвердження Вашого бажання проживати в Польщі, перенесення Ваших особистих та майнових інтересів; таке бажання можуть підтвердити такі документи, як: трудовий договір, договір – доручення, договір оренди, довідка з університету про продовження навчання, дійсна виписка з Державного судового реєстру KRS, біографія.

czytaj dalej...

Документ, що підтверджує приналежність до польського народу, який відається консульськими відділами Республіки Польща в усіх країнах світу. Громадяни Білорусі мають можливість отримати Карту Поляка також у Підляського Воєводи.

czytaj dalej...

Сторінки