Pobyt stały

Особою, що має польське походження вважається особа, яка декларує польську національність та  у якої принаймні один з батьків або один з дідусів/бабусь або двох прадідів чи прабабусь мали польську національність, а також, яка підтвердить свій зв’язок з польською мовою та культурою.

czytaj dalej...

Згідно зі ст. 6 абз. 1 Закону про репатріацію, доказами польського походження можуть бути документи, що видані польськими державними або костельними органами, а також органами колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, що стосуються іноземця або його батьків, дідів, бабусь або прадідів та прабабусь, особливо:

czytaj dalej...

Діяльність, що спрямована на одержання прибутку, яка виконується в організований та тривалий спосіб після реєстрації у реєстрі центрального обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG) або у державному судовому реєстрі (KRS).

czytaj dalej...

Перебування є неперервним, якщо однократне перебування за межами Польщі не було довше 6 місяців одноразово та усі перебування за межами Польщі не перевищили разом 10 місяців. Це означає, що Ваші виїзди за межі Польщі в зазначеному періоді не повинні бути довше, ніж вище зазначено. З цього правила, проте, є винятки.

czytaj dalej...

Посвідка на перебування.

czytaj dalej...

Особа, що підписала заяву. У випадку малолітніх, заявником є один з батьків, законний представник.

czytaj dalej...

Залежно від місця Вашого перебування, Ваша заява буде розглянута воєводою з відповідного регіону (воєводства). Такий принцип розгляду заяв стосується у більшості установ, з якими Ви будете мати контакт. Якщо Ваш роботодавець подав заяву на надання дозволу на працю, рішення про надання дозволу буде приймати воєвода того регіону, де знаходиться юридична адреса фірми Вашого роботодавця. Якщо Ви подали заяву з метою переміщення всередині підприємства, у такому випадку, рішення буди прийматися воєводою регіону, де знаходиться юридична адреса приймаючої сторони в Польщі.

czytaj dalej...

Дійсний паспорт або документ, що підтверджує Вашу особу.

czytaj dalej...

Це договір, що укладений в письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням, в якому одна сторона зобов’язується періодично виплачувати другій стороні певну грошову суму.

czytaj dalej...

Це вид дозволу на перебування для іноземців, стосовно яких, з важливих причин не можна видати рішення про зобов’язання до повернення до країни походження. Наприклад, рішення про зобов’язання залишити країну порушило би право на сім’ю іноземця. Дозвіл на перебування з гуманітарних причин видається Прикордонною службою.

czytaj dalej...

Сторінки