Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Один з подружжя, тобто дружина або чоловік, а також дитина до 18 років, тобто малолітня дитина. Інші особи, які спорідненні з іноземцем та перебувають з ним у родинних стосунках, наприклад брати та сестри або батьки не мають статусу члена сім’ї.

czytaj dalej...

Грошова допомога, що видається за заявою на період до 9 місяців на покриття витрат на освоєння для іноземця, який: є власником Карти Поляка, переїхав до Польщі та подав заяву на отримання дозволу на постійне перебування . Детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет – сторінці

czytaj dalej...

Це сукупність законів, що забезпечують спосіб провадження розгляду справ, між іншим у справах легалізації перебування /дозволу на працю, визначення уповноваженої особи, доручення офіційних відправлень, оскарження, нагадування, скарги.

czytaj dalej...

У випадку, якщо Ви не усунете формальні недоліки у справі, Ваша заява не буде розглянута, ми залишимо заяву без розгляду, провадження буде закінчено.

czytaj dalej...

Зразок заяви затверджений нормами закону. Дійсний зразок заяви Ви можете знайти на Інтернет - сторінці управління: бланки для завантаження. Відсутність заповненої та підписаної заяви на відповідному бланку є формальним недоліком.

 

czytaj dalej...

Особа, що має довіреність для здійснення визначених дій від Вашого імені. Наприклад, для подання заяви та документів, отримання кореспонденції тощо. Обсяг повноважень залежить від Вас.  Уповноважена особа  зможе діяти від Вашого імені тільки після подання оригіналу довіреності в управлінні. Гербовий збір за довіреність складає 17 польських злотих. Довіреність не підлягає сплаті у випадку, якщо уповноважено особою є один з подружжя, родичі висхідної прямої лінії споріднення, родичі низхідної прямої лінії споріднення або також рідні сестри, брати.

czytaj dalej...

Документ, що підтверджує приналежність до польського народу, який відається консульськими відділами Республіки Польща в усіх країнах світу. Громадяни Білорусі мають можливість отримати Карту Поляка також у Підляського Воєводи.

czytaj dalej...

Це період, на який розгляд Вашої справи щодо надання фінансової допомоги призупиняється у зв’язку з очікуванням коштів з державного бюджету, що позволить виплачувати наступну грошову допомогу. Призупинення розгляду справи не означає, що Ви не отримаєте грошову допомогу.

czytaj dalej...

Особа, що підписала заяву. У випадку малолітніх, заявником є один з батьків, законний представник.

czytaj dalej...

Залежно від місця Вашого перебування, Ваша заява буде розглянута воєводою з відповідного регіону (воєводства). Такий принцип розгляду заяв стосується у більшості установ, з якими Ви будете мати контакт. Якщо Ваш роботодавець подав заяву на надання дозволу на працю, рішення про надання дозволу буде приймати воєвода того регіону, де знаходиться юридична адреса фірми Вашого роботодавця. Якщо Ви подали заяву з метою переміщення всередині підприємства, у такому випадку, рішення буди прийматися воєводою регіону, де знаходиться юридична адреса приймаючої сторони в Польщі.

czytaj dalej...

Сторінки