Nie zgadzam się z wydaną decyzją odmowną. Jak mogę się odwołać/złożyć odwołanie?

Добавлено: 11.09.2023

Jeśli otrzymałaś/eś decyzję odmowną, z którą się nie zgadzasz, na złożenie odwołania od decyzji masz 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Pamiętaj, że odwołanie musi być podpisane przez Ciebie lub ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Odwołanie możesz przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (wówczas liczy się data nadania listu w placówce), złożyć w punkcie podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem epuap. Wraz z odwołaniem możesz dosłać brakujące dokumenty. Jeżeli wszystkie brakujące dokumenty zostaną uzupełnione i odwołanie będzie zasadne i złożone w terminie oraz nie będzie zawierało braków formalnych (jak np. brak podpisu), w ciągu 7 dni wydamy nową decyzję. Jeżeli będą wątpliwości lub dokumenty nie będą kompletne, odwołanie przekażemy do organu II instancji – Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie. Tam będzie rozpatrywane odwołanie.

Jeżeli nie złożysz odwołania w terminie, Twoja decyzja stanie się ostateczna. W takim przypadku, jeżeli nie masz innego dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i nie jesteś obywatelem Ukrainy, jesteś zobowiązany opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Kategoria: 

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии