Nie zgadzam się z wydaną decyzją odmowną. Jak mogę się odwołać/złożyć odwołanie?

Created on: 11.09.2023

Jeśli otrzymałaś/eś decyzję odmowną, z którą się nie zgadzasz, na złożenie odwołania od decyzji masz 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Pamiętaj, że odwołanie musi być podpisane przez Ciebie lub ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Odwołanie możesz przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (wówczas liczy się data nadania listu w placówce), złożyć w punkcie podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem epuap. Wraz z odwołaniem możesz dosłać brakujące dokumenty. Jeżeli wszystkie brakujące dokumenty zostaną uzupełnione i odwołanie będzie zasadne i złożone w terminie oraz nie będzie zawierało braków formalnych (jak np. brak podpisu), w ciągu 7 dni wydamy nową decyzję. Jeżeli będą wątpliwości lub dokumenty nie będą kompletne, odwołanie przekażemy do organu II instancji – Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie. Tam będzie rozpatrywane odwołanie.

Jeżeli nie złożysz odwołania w terminie, Twoja decyzja stanie się ostateczna. W takim przypadku, jeżeli nie masz innego dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i nie jesteś obywatelem Ukrainy, jesteś zobowiązany opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Category: 

Report an error on this page / Leave feedback

CAPTCHA
This task is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Leave feedback