Zaświadczenie o złożeniu wniosku dla obywatela ZK/członka rodziny obywatela ZK

Dokument potwierdzający złożenie wniosku, uprawniający wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granic bez konieczności uzyskania wizy.

Wydawany jest obywatelowi ZK oraz członkowi rodziny obywatela ZK, który:

1) do 31.12.2021 r. złożył wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, nowej karty pobytowej, nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu,

2) do 31.12.2021 r. złożył wniosek o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu

3) do 31.12.2020 r. złożył wniosek o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r.

Jeżeli postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu/karty pobytowej członka rodziny obywatela ZK/dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu/karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK nie zakończy się przed upływem okresu ważności zaświadczenia, wojewoda prowadzący postępowanie, wyda kolejne zaświadczenie ważne przez rok.

Zaświadczenie należy zwrócić najpóźniej w dniu odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu/karty pobytowej członka rodziny obywatela ZK/dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu/karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK.

Wzór zaświadczenia:

 

Tematyka: 

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии