Legalna praca w Polsce

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś:

  • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać
  • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy - nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce

Możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.

Szczególne regulacje nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

Co powinieneś zrobić? 

Powinieneś uzyskać numer PESEL - tak go otrzymasz.

Pracujesz legalnie na podstawie zgłoszenia pracodawcy.

Pracodawca jedynie powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

W przypadku zmiany pracodawcy wystarczy tylko zgłoszenie pracodawcy.

Nie potrzebujesz nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy, ani zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Co zrobić jeśli nie zostałeś objęty specjalnymi regulacjami?

Jeśli jesteś:

  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia

objęty zostałeś ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.

Posiadając zaświadczenie potwierdzające objęcie ochroną czasową możesz wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Tu znajdziesz komunikat Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Считаете ли Вы эту информацию полезной?

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии

FAQ

Вы являетесь гражданином Украины и Вы получили решение сроком на 1 год, хотя Вы просили в заявлении о выдаче разрешения сроком на 3 года. Что Вы можете сделать?

Это специальный вид разрешения для граждан Украины, который предоставляется в случае, если Вы не выполнили требований, необходимых для предоставления Вам разрешения на временное пребывание в связи с заявленной целью Вашего пребывания или есть основания для отказа Вам в предоставлении разрешения...

прочтите ответ...

Каждый ли гражданин Украины может получить решение сроком на 1 год, если он не выполнит всех условий необходимых для выдачи разрешения?

Нет. В ситуации когда:

- Ваши данные находятся в списке лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши или Шенгенской информационной системе для запрета на въезд, или

- Ваше пребывание в Польше предоставляет угрозу государственной безопасности или защите общественной...

прочтите ответ...

Можете ли Вы обжаловать решение, которое было выдано Вам на 1 год? Вы хотели бы получить разрешение на весь период 3-х лет.

Вы можете обжаловать каждое решение. Вы можете предоставить дополнительные документы, которые не были предоставлены ранее. Если управление решит, что после предоставления этих документов Вы выполнили условия для выдачи Вам разрешения о котором Вы просили первоначально, управление изменит решение...

прочтите ответ...

Можете ли Вы получить возврат денежных средств, если Вы не получили разрешения?

Гербовый сбор за выдачу такого решения не подлежит возврату.