Legalna praca w Polsce

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś:

  • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać
  • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy - nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce

Możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.

Szczególne regulacje nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

Co powinieneś zrobić? 

Powinieneś uzyskać numer PESEL - tak go otrzymasz.

Pracujesz legalnie na podstawie zgłoszenia pracodawcy.

Pracodawca jedynie powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

W przypadku zmiany pracodawcy wystarczy tylko zgłoszenie pracodawcy.

Nie potrzebujesz nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy, ani zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Co zrobić jeśli nie zostałeś objęty specjalnymi regulacjami?

Jeśli jesteś:

  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia

objęty zostałeś ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.

Posiadając zaświadczenie potwierdzające objęcie ochroną czasową możesz wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Tu znajdziesz komunikat Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Gdzie i w jaki sposób mam zgłosić swój pobyt z Polsce?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wjechałeś do Polski od 24.02.2022r. oraz planujesz w Polsce pozostać, nie musisz zgłaszać swojego pobytu. Przebywasz w Polsce legalnie przez 18 miesięcy od 24.02.2022r. Możesz wystąpić o nadanie nr PESEL –...

czytaj całą odpowiedź...

Jak zalegalizować pobyt uchodźcy, który nie ma dokumentów (bez paszportu, bez dokumentu tożsamości)?

Jeżeli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, zgłoś się do  placówki konsularnej swojego kraju w Polsce w celu uzyskania dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość. Placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

- przedłużają terminy ważności...

czytaj całą odpowiedź...

Jak wystąpić o status uchodźcy? Czy muszę ubiegać się o status uchodźcy?

  • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
  • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonkowie, małoletnie...
czytaj całą odpowiedź...

Czy muszę ubiegać się o potwierdzenie przekroczenia granicy jeśli nie uzyskałem pieczątki wjazdowej/zaświadczenia na granicy?

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie masz pieczątki potwierdzającej wjazd do Polski lub zaświadczenia o przekroczeniu granicy od 24.02.2022r., złóż wniosek o nadanie nr PESEL, wówczas Twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany....

czytaj całą odpowiedź...

Czy i jak można zatrudniać uchodźców?

Pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie należy wysłać elektronicznie. Nie...

czytaj całą odpowiedź...