Komunikaty

Data: 23.02.2024Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Uprzejmie informujemy, że legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, okres pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) weszła w życie 22 lutego br.

czytaj dalej... o: Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Data: 16.02.2024Zmiany w systemie rezerwacji wizyt - Konin

Uprzejmie informujemy, że rezerwacja wizyt na osobiste złożenie wniosku w delegaturze w Koninie nie będzie dostępna do odwołania.

Jeżeli nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego pobytu, dla zachowania terminu wniosek należy przesłać w wersji papierowej pocztą. Adresy znajdują się tutaj: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/dane-kontaktowe

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

czytaj dalej... o: Zmiany w systemie rezerwacji wizyt - Konin

Data: 15.02.2024Zapraszamy na konsultacje i spotkania dla pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Zapraszamy pracodawców z całej Wielkopolski do skorzystania z konsultacji indywidualnych online na temat procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz spotkań informacyjnych online dedykowanych dla pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców posiadających lub starających się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dzięki spotkaniom pracodawcy mogą dowiedzieć się jak prawidłowo wypełniać wnioski.

Szczegóły dotyczące konsultacji i spotkań informacyjnych w linku.

czytaj dalej... o: Zapraszamy na konsultacje i spotkania dla pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Data: 07.02.2024Ważna informacja dotycząca wizyt w Wydziale 09.02.2024r.

Mając na uwadze troskę o jak najwyższy poziom świadczonych usług oraz szacunek do innych
klientów Urzędu uprzejmie prosimy o terminowe przyjście na umówioną godzinę.
Osoby mające umówione wizyty w Wydziale Spraw Cudzoziemców na 09.02.2024r. przy planowaniu przybycia do siedziby Wydziału
proszone są o uwzględnienie w tym dniu ewentualnych problemów komunikacyjnych
mogących wystąpić w związku z zapowiadanymi na ten dzień protestami rolników i możliwą blokadą miasta.

czytaj dalej... o: Ważna informacja dotycząca wizyt w Wydziale 09.02.2024r.

Data: 31.01.2024"Wielkopolska - Wspólna Przyszłość"- podsumowanie działań w 2023 r.

31.12.2023r. zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa pn. "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość".

czytaj dalej... o: "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość"- podsumowanie działań w 2023 r.

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

 • FAMI
 • Flaga Polski
 • Wielkopolska - Wspólna Przyszłość
  Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Moduł Obsługi Spraw

Wypełniaj wnioski online w MOS

(pobyt czasowy i pobyt stały)

MOS w 6 krokach:

 • Wejdź na stronę mos.cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
 • Zapoznaj się z informacjami oraz listą najczęściej popełnianych błędów
 • Obejrzyj film instruktażowy przygotowany przez UDSC
 • Wypełnij wniosek
 • Wydrukuj formularz i go podpisz
 • Wniosek i inne wymagane dokumenty wyślij pocztą lub dostarcz osobiście na umówioną wizytę

Jeżeli masz PESEL UKR, wniosek od 01.04.2023 r. wysyłaj tylko pocztą!

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi?

Poinformuj Policję. Zadzwoń +48 664 974 934 lub napisz na handelludzmibsk@policja.gov.pl

Skorzystaj z Telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi + 48 22 628 01 20

Pomoc możesz zawsze uzyskać w ramach Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

Więcej informacji w komunikacie