Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.


Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Wniosek możesz złożyć po co najmniej 5-letnim pobycie w Polsce.

Nie każdy pobyt jest wliczany do 5-letniego okresu i nie każdy pobyt jest wliczany w całości. Dowiedz się więcej.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. 

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • potwierdzające stabilny i regularny dochód pozwalający na utrzymanie siebie i członków rodziny, np. aktualna umowa o pracę, umowa zlecenie; jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę – dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej spółki/ umowa o pracę, jeżeli na jej podstawie pełnisz swoją funkcję członka zarządu,
  • potwierdzające, że posiadałeś stabilny i regularny dochód w ciągu 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, np. rozliczenia podatkowe z ostatnich 3 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, umowy, na podstawie których pracowałeś w tym okresie; możesz też złożyć inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, będziemy je sprawdzać indywidualnie,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokumenty potwierdzające Twoją znajomość języka polskiego.
W trakcie postępowania możesz zostać poproszony o dołączenie dodatkowych dokumentów np. potwierdzających nieprzerwany pobyt w Polsce.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Co powinienem wiedzieć?

Czy mogę pracować?

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, zamieszczana jest adnotacja "dostęp do rynku pracy".

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Na jaki czas wydawane jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego?

Zezwolenie jest bezterminowe. W decyzji nie ma daty ważności zezwolenia, ale karta pobytu wydawana jest na 5 lat. Przed upływem 5 lat składasz wniosek o wydanie/wymianę nowej karty pobytu.

Jaka jest różnica między zezwoleniem na pobyt stały, a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego?

Różne są podstawy, dla których możesz je uzyskać:

  • zezwolenie na pobyt stały jest wydawane dla cudzoziemców którzy mają więzi rodzinne z Polską (polskie pochodzenie, polski małżonek, Karta Polaka);
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest wydawane cudzoziemcom,...
czytaj całą odpowiedź...

Studiowałem 5 lat w Polsce. Czy mogę składać wniosek na kartę rezydenta długoterminowego? Jak liczony jest mój pobyt na studiach, jeśli chodzi o zezwolenie na rezydenta?

Nie spełniasz podstawowego warunku 5-letniego pobytu w Polsce, ponieważ pobyt związany ze studiami liczony jest tylko w połowie. Dlatego jeżeli złożysz wniosek, odmówimy udzielenia Ci zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jaki okres pobytu w Polsce wlicza się do okresu niezbędnego do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Do okresu pobytu w Polsce wliczany jest:

  • cały okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  • cały okres pobytu na podstawie wizy (z pewnymi wyjątkami)
  • cały okres pobyt na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • cały okres pobytu na...
czytaj całą odpowiedź...