Check-lista - Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • potwierdzające stabilny i regularny dochód pozwalający na utrzymanie siebie i członków rodziny, np. aktualna umowa o pracę, umowa zlecenie; jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę – dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej spółki/ umowa o pracę, jeżeli na jej podstawie pełnisz swoją funkcję członka zarządu,
  • potwierdzające, że posiadałeś stabilny i regularny dochód w ciągu 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, np. rozliczenia podatkowe z ostatnich 3 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, umowy, na podstawie których pracowałeś w tym okresie; możesz też złożyć inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, będziemy je sprawdzać indywidualnie,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokumenty potwierdzające Twoją znajomość języka polskiego.
W trakcie postępowania możesz zostać poproszony o dołączenie dodatkowych dokumentów np. potwierdzających nieprzerwany pobyt w Polsce.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.