FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 10.09.2020

cd. pyt. Czy w takim przypadku mamy składać na nowe oświadczenie czy możemy podpisać z nim umowę z mocy prawa (zgodnie z tarczą antykryzysową)?

Jeżeli koniec okresu pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to również oświadczeń zarejestrowanych w okresie epidemii, tj. po dniu 14.03.2020r. Jeżeli w dniu upływu ważności zarejestrowanego oświadczenia nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego  cudzoziemiec będzie mógł kontynuować wykonywanie pracy określonej w oświadczeniu na rzecz pracodawcy, który złożył oświadczenie. Warunkiem kontynuacji zatrudnienia jest jednak ciągłość zatrudnienia i legalny pobyt na terytorium Polski. Jeżeli taka osoba przerwała zatrudnienie, pracodawca powinien wystąpić o wydanie nowego oświadczenia, pod warunkiem, że cudzoziemiec nie przekroczył dopuszczalnego okresu zatrudnienia tj. 180 dni w ciągu roku.

Dodano: 23.06.2020

cd pyt. Cały czas liczyło się, że jestem w tej firmie, za co jestem bardzo wdzięczny. Dnia 31 marca powinienem był wrócić do pracy. Zgodziłem się na to, ale w tej firmie nie ma lekkiej pracy ( to tartak) i zostałem zwolniony za porozumieniem stron 31.03.20r. W ciągu 15 dni zawiadomiłem delegaturę w Poznaniu, że straciłem pracę i szukam nowej. Jak się okazało, w tym czasie ogłosili kwarantannę i znalezienie pracy z moim stanem zdrowia nie tak łatwo. Na dniach otrzymałem od lekarza orzecznika ZUS informację, że jestem całkowicie niezdolny do pracy do 31.05.2022. Data powstania całkowitej niezdolności do pracy: od daty zakończenia świadczeń rehabilitacyjnych. Co mam dalej robić, aby nadal legalnie przebywać w Polsce z rodziną? W jaki sposób szukać nowej pracy?

Możliwość przedłużenia Twojego pobytu w Polsce zależy nie tylko od ewentualnego podjęcia kolejnej pracy. Jeżeli chcesz w dalszym ciągu przebywać w Polsce, ponieważ masz tu rodzinę, to również możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy wskazując indywidualne okoliczności. Będziesz jednak musiał wykazać spełnienie warunków pobytowych m.in. źródło stabilnego i regularnego dochodu. Możesz to udokumentować, jeżeli ktoś z członków Twojej rodziny obecnie pracuje i jego dochody są na poziomie wystarczającym do pokrycia kosztów pobytu całej rodziny w Polsce. Każdy wniosek jest rozpatrywany z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności pobytu, opisz wszystkie okoliczności we wniosku i dołącz dokumenty potwierdzające Twoją aktualną sytuację.

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli obecnie trwa postępowanie o udzielenie Ci zezwolenia na pobyt czasowy i Twoim celem pobytu w dalszym ciagu jest pobyt z rodziną, nie musisz zgłaszać zmiany celu pobytu w przypadku podjęcia zatrudnienia. Jeśli przed złożeniem wniosku byłaś uprawniona do wykonywania pracy, możesz kontynuować zatrudnienie na dotychczasowych zasadach. Ponadto, jeżeli upływ okresu ważności Twojej wizy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, zachowuje ona ważność do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Dodano: 23.06.2020

Link do rejestracji może się nie otwierać z uwagi na:

  • problemy z dostępem do internetu => sprawdż połączenie z internetem
  • ustawienia przeglądarki => spróbuj innej
  • przeciążenie sieci =>  prosimy próbować ponownie

W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z infolinią. Dziękujemy za cierpliwość.

Dodano: 19.06.2020

Jeżeli ostatni dzień ważności wizy przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jeśli więc wiza skończyła swoją ważność 21.05.2020r., to automatycznie ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Do zakończenia tego okresu może składać wniosek o udzielenie nowego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dodano: 19.06.2020

cd. pyt. "... jej pobyt został przedłużony do 30 dnia po ustaniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii- stan ten minął decyzji na kartę jeszcze nie ma. Czy taka osoba po ustaniu epidemii jak uzupełni braki formalne (jeżeli takie były) dostanie pieczątkę w paszporcie, będzie mogła świadczyć pracę dalej do uzyskania decyzji?

Jeżeli koniec okresu pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to również oświadczeń zarejestrowanych w okresie epidemii, tj. po dniu 14.03.2020r. Jeżeli w dniu upływu ważności zarejestrowanego oświadczenia nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego  cudzoziemiec będzie mógł kontynuować wykonywanie pracy określonej w oświadczeniu na rzecz pracodawcy, który złożył oświadczenie. Warunkiem kontynuacji zatrudnienia jest jednak legalny pobyt na terytorium Polski. Jeżeli taka osoba złożyła wniosek o pobyt czasowy i uzupełni braki formalne oraz otrzyma pieczęć w paszporcie, będzie mogla nadal przebywać i legalnie pracować w Polsce.

Dodano: 19.06.2020

cd. pyt. Czy teraz może wrócić do Polski w związku z przedłużeniem ważności jej karty i ubiegać się o nowe zezwolenie?

Jeżeli żona posiadała zezwolenie na pobyt czasowy, a ostatni dzień ważności zezwolenia przypadał na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r., legalny pobyt na podstawie takiego zezwolenia, a także ważność karty pobytu wydanej w związku z takim zezwoleniem zostają automatycznie przedłużone do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Przedłużenie ważności takiego dokumentu odbywa się automatycznie z mocy Ustawy - nie wymaga to wydania nowej karty pobytu. Jednocześnie zalecamy, aby śledzić na bieżąco komunikaty Straży Granicznej odnośnie aktualnych warunków wjazdu na terytorium RP - TUTAJ.

Po wjeździe do Polski żona może składać wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Dodano: 26.05.2020

Niestety nie. Nie ma możliwości odbioru karty pobytu bez internetowej rezerwacji wizyty.

Obecnie możliwe jest jedynie umówienie się za pośrednictwem internetowego panelu rezerwacji wizyt na odbiór karty pobytu - zarezerwuj termin TUTAJ.

Zasada obowiązuje we wszystkich lokalizacjach Urzędu: Poznań, Kalisz. Konin, Leszno, Piła. Sprawdź adresy TUTAJ.

Strony