FAQ

Ogólne

Dodano: 25.11.2020

Infolinia odbiera połączenia, a rozłączanie zdarza się, gdy nie jest możliwe odebranie połączenia, biorąc pod uwagę liczbę osób oczekujących w kolejce oraz czas do końca obsługi. 

Istnieje też możliwość uzyskania informacji w punkcie informacyjnym wydziału. zlokalizowany przy Placu Wolności 17 w Poznaniu i otwarty:

poniedziałek: 10:30 - 18:00
wtorek-piątek: 08:15 - 15:15.

Dodano: 23.06.2020

Link do rejestracji może się nie otwierać z uwagi na:

  • problemy z dostępem do internetu => sprawdż połączenie z internetem
  • ustawienia przeglądarki => spróbuj innej
  • przeciążenie sieci =>  prosimy próbować ponownie
Dodano: 26.05.2020

Niestety nie. Nie ma możliwości odbioru karty pobytu bez internetowej rezerwacji wizyty.

Obecnie możliwe jest jedynie umówienie się za pośrednictwem internetowego panelu rezerwacji wizyt na odbiór karty pobytu - zarezerwuj termin TUTAJ.

Zasada obowiązuje we wszystkich lokalizacjach Urzędu: Poznań, Kalisz. Konin, Leszno, Piła. Sprawdź adresy TUTAJ.

Dodano: 08.05.2020

Czas trwania postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy uzależniony jest od wielu czynników - jednak przede wszystkim tego, czy dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione. Zalecamy, abyś przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdził i skompletował dokumenty, co pozwoli nam sprawnie przeprowadzić procedurę i rozpatrzyć Twój wniosek.

Więcej przeczytasz tu: Składasz wniosek? Podpowiadamy jak go wypełnić. Pamiętaj, że prawidłowo wypełniony wniosek przyspiesza wydanie zezwolenia

 

Dodano: 04.05.2020

Nie ma takiej możliwości. Wizę można otrzymać jedynie w placówkach dyplomatycznych, które znajdują się poza granicami Polski.

Dodano: 23.04.2020

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji znajdziesz TUTAJ.

Zachęcamy do korzystania z WYSZUKIWARKI oraz bazy FORMULARZY.

Adres Wydziału znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 03.04.2020

Nie, nie wystarczy. Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem nie są wystarczające do wydania decyzji. Prosimy, aby wysyłać oryginały dokumentów. Jeżeli chcesz, abyśmy zwrócili Ci oryginały, napisz nam, które dokumenty mamy odesłać i na jaki adres. Wniosek znajdziesz tutaj. Możemy je zwrócić również wraz z decyzją, którą do Ciebie wyślemy.

Jeśli Twój pełnomocnik jest radcą prawnym albo adwokatem, może uwierzytelnić kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałami. Wtedy oryginał nie jest potrzebny. Uwierzytelnienia też może dokonać notariusz.

Pamiętaj jednak, że dokumenty takie jak załącznik nr 1 do wniosku musisz wysłać do nas w oryginale, to dokument potrzebny wyłącznie do tej procedury.

Dodano: 03.04.2020

Dokumenty możesz przez cały czas wysyłać do nas pocztą. Prosimy, aby wysyłać oryginały dokumentów. Jeżeli chcesz, abyśmy zwrócili Ci oryginały, napisz nam, które dokumenty mamy odesłać i na jaki adres. Możemy też je zwrócić wraz z decyzją, którą do Ciebie wyślemy.

Jeśli Twój pełnomocnik jest radcą prawnym albo adwokatem, może uwierzytelnić kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałami. Wtedy oryginał nie jest potrzebny. Uwierzytelnienia też może dokonać notariusz. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Pamiętaj jednak, że dokumenty takie jak załącznik nr 1 do wniosku musisz wysłać do nas w oryginale, to dokument potrzebny wyłącznie do tej procedury.

Dokumenty możesz też złożyć w punkcie podawczym znajdującym się w Poznaniu.

Brexit

Dodano: 25.01.2021

cd. pyt.: według której z art.7 wynika, iż dotychczasowe zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 3 sierpnia 2026r. Czy zatem powyższy artykuł nie będzie odnosił się do dokumentu rejestracyjnego obywateli ZK wydawanych bezterminowo?

Powyższy zapis dotyczy zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Obywatele ZK otrzymują od 01.01.2021 zupełnie inny dokument, biometryczny, wydawany na okres 10 lat, podlegający wymianie po tym okresie.

Dodano: 25.01.2021

Cudzoziemiec będący beneficjentem Umowy Wystąpienia nie podlega przepisom ustawy o cudzoziemcach i w przypadku złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę otrzyma postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Strony