FAQ

Ogólne

Dodano: 11.09.2023

Jeżeli nie chcesz, abyśmy rozpatrywali dalej Twój wniosek, pobierz z naszej strony druk wniosku o umorzenie postępowania, dostępny tutaj. Formularz wypełnij, podpisz i wyślij pocztą, złóż w punkcie podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub prześlij e-puapem.

Możesz również złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej, jeżeli taka została wpłacona. Jeżeli wniosek o zwrot opłaty złożysz do nas, przekażemy go zgodnie z właściwością do Urzędu Miasta Poznania wraz z oryginałem potwierdzenia dokonania opłaty. Szczegółowe informacje na temat procedury zwrotu opłaty skarbowej i formularz wniosku są dostępne są na stronie Urzędu Miasta Poznania, a formularz do pobrania tutaj.

Pamiętaj, aby podać numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona wpłacona kwota (nr rachunku z banku, którego siedziba znajduje się w Polsce).

Jeżeli zapłaciłeś/aś również za kartę pobytu, możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty. Pamiętaj, aby podać numer rachunku bankowego, na który trzeba zwrócić wpłaconą kwotę (nr rachunku z banku, którego siedziba znajduje się w Polsce).

Wzór wniosku o zwrot opłaty za kartę pobytu znajdziesz tutaj.

Dodano: 01.11.2021

Złożenie wniosku osobiście poprzedzone rejestracją wizyty online to najlepszy sposób na uzyskanie pieczątki w paszporcie. Jeżeli wniosek został wysłany pocztą tradycyjną, w celu spełnienia wymogów formalnych i otrzymania pieczątki należy poczekać na wezwanie z tut. urzędu do uzupełnienia braków formalnych. Podczas spotkania z policją w okresie pomiędzy wygaśnięciem wizy a otrzymaniem stempla w paszporcie, można podać np. numer sprawy, datę wysłania wniosku do tut. urzędu i jaki był to wniosek. Policja i Straż Graniczna będą mogły uzyskać potwierdzenie podanych informacji.

Dodano: 31.10.2021

Decyzja orzekająca o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy legalizuje pobyt w Polsce, ale nie jest to dokument uprawniający do przekroczenia granicy. Z decyzją możesz legalnie wyjechać z Polski prosto do swojego kraju stałego zamieszkania, nie będzie możliwości tranzytu np. z Polski przez Niemcy do kraju stałego zamieszkania. Karta pobytu wraz z paszportem uprawnia do przekraczania granic.

 

 

Dodano: 31.10.2021

Jeśli procedura w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy we Wrocławiu (w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim) jest nadal w toku, powinienieś złożyć tam oświadczenie o przekazanie sprawy zgodnie z właściwością z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i celu pobytu. Wniosek z dokumentami zostanie wówczas przekazany z Wrocławia do Poznania (do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

 

Dodano: 11.10.2021

Absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych (w tym szkół policealnych), stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Dodano: 25.11.2020

Sprawdzanie postępów w sprawie jest możliwe pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

Jeżeli nie masz jeszcze numeru sprawy i kodu dostępu - wypełnij formularz kontaktowy https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/zlozylem-wniosek, wybierając temat wiadomości: chcę uzyskać numer sprawy i kod dostępu.

Dodano: 25.11.2020

Jeśli masz wątpliwości co do procedury i dokumentów, jakie należy złożyć zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszym portalu - znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje.

Skorzystaj z naszych podpowiedzi krok po kroku: Przebywam w Polsce

Jeśli wciąż będziesz miał pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego

Dodano: 25.11.2020

Karty pobytu wydajemy po zarejestrowaniu się na wizytę internetową. Zarejestruj się 

Wybór lokalizacji do odbioru karty pobytu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła) powinien być zgodny z wcześniejszą deklaracją, gdyż karty pobytu są dystrybuowane z wyprzedzeniem. Jeżeli umówiłeś wizytę w innym miejscu, poproś o przekazanie Twojej karty do tego biura.

Internetowy system rezerwacji wizyt udostępnia możliwość rezerwacji najwcześniej na kolejny dzień z kalendarza rezerwacyjnego zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Po wyczerpaniu limitu wizyt wyświetlany jest komunikat: „Brak dostępnych rezerwacji dla tej operacji”.

Dodano: 25.11.2020

Osoby, które złożyły wniosek i otrzymały wezwania do uzupełnienia braków formalnych mają podany w piśmie specjalny numer telefonu, pod którym zostaną umówieni na wizytę (tzw. rezerwacja telefoniczna). Wizyty są umawiane tylko dla osób, które dostały wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

 

Dodano: 25.11.2020

Wszystkie uzupełnienia do wniosków (jak również wnioski) można przesyłać do nas pocztą. Jeśli zostałaś poproszona o okazanie oryginału dokumentu do wglądu, możesz wysłać oryginały dokumentów i jeśli chciałabyś je odzyskać po wykorzystaniu, wtedy proszę dołączyć wniosek o zwrot tych dokumentów ze wskazaniem adresu, gdzie mają zostać wysłane. Wniosek pobierz tutaj. Paszportu nie wysyłaj, pokażesz go urzędnikowi podczas osobistego stawiennictwa.

Uzupełnienia wniosku możesz też złożyć w punkcie podawczym w Poznaniu.

W większości przypadków, zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Strony