FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 25.11.2020

Karty pobytu wydajemy po zarejestrowaniu się na wizytę internetową. Zarejestruj się 

Wybór lokalizacji do odbioru karty pobytu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła) powinien być zgodny z wcześniejszą deklaracją, gdyż karty pobytu są dystrybuowane z wyprzedzeniem. Jeżeli umówiłeś wizytę w innym miejscu, poproś o przekazanie Twojej karty do tego biura.

Internetowy system rezerwacji wizyt udostępnia możliwość rezerwacji najwcześniej na kolejny dzień z kalendarza rezerwacyjnego zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Po wyczerpaniu limitu wizyt wyświetlany jest komunikat: „Brak dostępnych rezerwacji dla tej operacji”. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego nie ma obecnie możliwości pobrania biletu z biletomatu bez wcześniej zarezerwowanej wizyty.

Dodano: 25.11.2020

Osoby, które złożyły wniosek i otrzymały wezwania do uzupełnienia braków formalnych mają podany w piśmie specjalny numer telefonu, pod którym zostaną umówieni na wizytę (tzw. rezerwacja telefoniczna). Wizyty są umawiane tylko dla osób, które dostały wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

 

Dodano: 25.11.2020

Wszystkie uzupełnienia do wniosków (jak również wnioski) można przesyłać do nas pocztą. Jeśli zostałaś poproszona o okazanie oryginału dokumentu do wglądu, możesz wysłać oryginały dokumentów i jeśli chciałabyś je odzyskać po wykorzystaniu, wtedy proszę dołączyć wniosek o zwrot tych dokumentów ze wskazaniem adresu, gdzie mają zostać wysłane. Wniosek pobierz tutaj. Paszportu nie wysyłaj, pokażesz go urzędnikowi podczas osobistego stawiennictwa.

W większości przypadków, zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Dodano: 25.11.2020

Wnioski o zezwolenia na pracę można składać przez portal: www.praca.gov.pl

Podpowiadamy jak to zrobić krok, po kroku: Chcę zatrudnić cudzoziemca

Dodano: 25.11.2020

Karta pobytu, podobnie jak inne dokumenty pobytowe zostały przedłużone przez tzw. przepisy Covidowe do 30 dnia po zakończeniu epidemii – czyli na ten moment i co najmniej tak długo jak trwa pandemia  - pozostają ważne.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: Rozwiązania prawne dla cudzoziemców w okresie epidemii - przypomnienie 

Dodano: 25.11.2020

Infolinia odbiera połączenia, a rozłączanie zdarza się, gdy nie jest możliwe odebranie połączenia, biorąc pod uwagę liczbę osób oczekujących w kolejce oraz czas do końca obsługi. 

Rezerwacje internetowe mamy obecnie zapełnione na każdy dzień, dlatego nie ma możliwości zarejestrowania wizyty. Nowe numery uruchamiają się codziennie.

Sytuacja jest wyjątkowa ze względu na pandemię. Prosimy o wyrozumiałość w tych trudnych okolicznościach. Dokładamy wszelkich starań, aby usprawniać obsługiwanie naszych klientów.

 Podkreślamy jednak, że w wielu przypadkach nie ma konieczności składania wniosków pobytowych i o pracę - szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ 

Dodano: 10.09.2020

cd. pyt. Czy w takim przypadku mamy składać na nowe oświadczenie czy możemy podpisać z nim umowę z mocy prawa (zgodnie z tarczą antykryzysową)?

Jeżeli koniec okresu pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to również oświadczeń zarejestrowanych w okresie epidemii, tj. po dniu 14.03.2020r. Jeżeli w dniu upływu ważności zarejestrowanego oświadczenia nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego  cudzoziemiec będzie mógł kontynuować wykonywanie pracy określonej w oświadczeniu na rzecz pracodawcy, który złożył oświadczenie. Warunkiem kontynuacji zatrudnienia jest jednak ciągłość zatrudnienia i legalny pobyt na terytorium Polski. Jeżeli taka osoba przerwała zatrudnienie, pracodawca powinien wystąpić o wydanie nowego oświadczenia, pod warunkiem, że cudzoziemiec nie przekroczył dopuszczalnego okresu zatrudnienia tj. 180 dni w ciągu roku.

Dodano: 23.06.2020

cd pyt. Cały czas liczyło się, że jestem w tej firmie, za co jestem bardzo wdzięczny. Dnia 31 marca powinienem był wrócić do pracy. Zgodziłem się na to, ale w tej firmie nie ma lekkiej pracy ( to tartak) i zostałem zwolniony za porozumieniem stron 31.03.20r. W ciągu 15 dni zawiadomiłem delegaturę w Poznaniu, że straciłem pracę i szukam nowej. Jak się okazało, w tym czasie ogłosili kwarantannę i znalezienie pracy z moim stanem zdrowia nie tak łatwo. Na dniach otrzymałem od lekarza orzecznika ZUS informację, że jestem całkowicie niezdolny do pracy do 31.05.2022. Data powstania całkowitej niezdolności do pracy: od daty zakończenia świadczeń rehabilitacyjnych. Co mam dalej robić, aby nadal legalnie przebywać w Polsce z rodziną? W jaki sposób szukać nowej pracy?

Możliwość przedłużenia Twojego pobytu w Polsce zależy nie tylko od ewentualnego podjęcia kolejnej pracy. Jeżeli chcesz w dalszym ciągu przebywać w Polsce, ponieważ masz tu rodzinę, to również możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy wskazując indywidualne okoliczności. Będziesz jednak musiał wykazać spełnienie warunków pobytowych m.in. źródło stabilnego i regularnego dochodu. Możesz to udokumentować, jeżeli ktoś z członków Twojej rodziny obecnie pracuje i jego dochody są na poziomie wystarczającym do pokrycia kosztów pobytu całej rodziny w Polsce. Każdy wniosek jest rozpatrywany z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności pobytu, opisz wszystkie okoliczności we wniosku i dołącz dokumenty potwierdzające Twoją aktualną sytuację.

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli obecnie trwa postępowanie o udzielenie Ci zezwolenia na pobyt czasowy i Twoim celem pobytu w dalszym ciagu jest pobyt z rodziną, nie musisz zgłaszać zmiany celu pobytu w przypadku podjęcia zatrudnienia. Jeśli przed złożeniem wniosku byłaś uprawniona do wykonywania pracy, możesz kontynuować zatrudnienie na dotychczasowych zasadach. Ponadto, jeżeli upływ okresu ważności Twojej wizy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, zachowuje ona ważność do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Dodano: 23.06.2020

Link do rejestracji może się nie otwierać z uwagi na:

  • problemy z dostępem do internetu => sprawdż połączenie z internetem
  • ustawienia przeglądarki => spróbuj innej
  • przeciążenie sieci =>  prosimy próbować ponownie

Strony