FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 11.05.2020

Cd. pyt. W listopadzie 2019 r. wnioskowałem do urzędu o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę i czekam na decyzję.

Jeżeli posiadasz wizę krajową, lub wizę Schengen a ostatni dzień legalnego pobytu przypadał na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r.,Twój legalny pobyt w Polsce na podstawie wizy zostaje automatycznie przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Legalny pobyt przedłużony jest automatycznie - nie wymaga to nowej naklejki wizowej w paszporcie.

Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone dokumenty mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji możliwości wjazdu na ich terytorium.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie dokumentu o przedłużonej ważności będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw.

Dodano: 11.05.2020

Jeżeli postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest w toku, cudzoziemiec powinien zgłosić do urzędu zmianę pracodawcy i złożyć nowy załącznik nr 1 na nowych warunach zatrudnienia w Pana firmie, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji w KRS, a w przypadku dzialalności prowadzonej przez osobę fizyczną, przez właściciela. Zatrudnienie w czasie procedury będzie możliwe tylko w sytuacji gdy cudzoziemic przebywa w Polsce legalnie (na podstawie stempla w paszporcie), był uprawniony do świadczenia pracy w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt i posiada ważne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę. Zatrudnienie moźe być wykonywane tylko na rzecz podmiotu i na warunkach określonych w oświadczeniu/zezwoleniu.

Dodano: 11.05.2020

W sytuacji nadużyć ze strony pracodawcy wobec pracownika zalecamy kontakt z Państwową Inspekcją Pracy. Informacje kontaktowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu znajdziesz TUTAJ

Dodano: 08.05.2020

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Czas trwania postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy uzależniony jest od wielu czynników - jednak przede wszystkim tego, czy dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione. Zalecamy, abyś przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdził i skompletował dokumenty, co pozwoli nam sprawnie przeprowadzić procedurę i rozpatrzyć Twój wniosek.

Więcej przeczytasz tu: Składasz wniosek? Podpowiadamy jak go wypełnić. Pamiętaj, że prawidłowo wypełniony wniosek przyspiesza wydanie zezwolenia

 

Dodano: 04.05.2020

Jeżeli 14 marca 2020 r. przebywałeś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i termin Twojego legalnego pobytu na tej podstawie kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, to możesz legalnie pozostać w Polsce do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa, nie musisz dopełniać żadnych dodatkowych formalności.

Jeżeli chcesz zostać w Polsce dłużej i Twoim celem pobytu jest praca sezonowa, złoż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową. Szczegóły procedury znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 04.05.2020

Jeżeli chcesz zostać w Polsce i Twoim celem pobytu jest praca sezonowa, złoż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową. Szczegóły procedury znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 04.05.2020

Nie ma takiej możliwości. Wizę można otrzymać jedynie w placówkach dyplomatycznych, które znajdują się poza granicami Polski.

Dodano: 04.05.2020

cd. pyt.  Znalazłam pracę sezonową od czerwca do sierpnia. Jeśli kwarantanna zostanie anulowana, a ja nie dam rady dopracować do końca sierpnia, to czy będę mogła prosić o przedłużenie wizy?

Jeżeli posiadasz wizę krajową, lub wizę Schengen a ostatni dzień legalnego pobytu przypadał na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r.,Twój legalny pobyt w Polsce na podstawie wizy zostaje automatycznie przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Legalny pobyt przedłużony jest automatycznie - nie wymaga to nowej naklejki wizowej w paszporcie.W tej sytuacji, wysłanie dokumentów na błędny adres nie będzie miało konsekwencji, bo Twoja wiza zachowała ważność.

Jeżeli chcesz zostać w Polsce jeszcze dłużej (niż 30 dni po odwołaniu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego), możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy  zgodnie z deklarowanym celem pobytu. Pamiętaj, że nie każdą wizę można przedłużyć. Więcej dowiesz się TUTAJ.

W chwili obecnej dokumenty możesz wysłać tylko pocztą. Gdy przywrócimy obsługę bezpośrednią, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wtedy możesz okazać oryginały wszystkich dokumentów wysłanych do nas pocztą. Adres Wydziału znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 04.05.2020

Tak, możesz. Jeżeli 14 marca 2020 r. przebywałeś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i termin Twojego legalnego pobytu na tej podstawie kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, to możesz legalnie pozostać w Polsce do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa, nie musisz dopełniać żadnych dodatkowych formalności.

Dodano: 30.04.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinnaś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli w Twojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt wskazano, że jesteś zwolniona z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jako absolwentka studiów stacjonanych, to oznacza, że masz nieograniczone prawo do wykonywania pracy w Polsce i możesz znaleźć zatrudnienie u dowolnego pracodawcy. Podjęcie pracy u innego Pracodawcy nie wymaga zmiany zezwolenia, ani informowania urzędu.

Jeśli podejmiesz nową pracę i nadal będziesz spełniać warunki udzielenia zezwolenia dotyczące posiadania dochodu, zapewnionego miejsca zamieszkania oraz ubezpieczenia zdrowotnego, to udzielone zezwolenie ma pobyt czasowy nie zostanie cofnięte i możesz przebywać w Polsce na podstawie wydanej karty pobytu.

Strony