FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 03.04.2020

Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r, w okresie od 14.03.2020 r. wszystkie terminy administracyjne zostały wstrzymane do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Oznacza to, że termin do wniesienia odwołania, który wynosi 14 dni od odbioru decyzji, również został wstrzymany. Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.  Jeżeli decyzję odmowną odebrałeś 14 marca, termin na złożenie odwołania upływałby 30 marca, ale ten termin został zawieszony i zostanie przywrócony po ustaniu epidemii. Jeżeli po tym czasie upłynie 14 dni i nie złożysz odwołania, to decyzja stanie się ostateczna i będziesz miał 30 dni na opuszczenie kraju. Jeżeli np. decyzja odmowna została odebrana 2 marca, to termin na złożenie odwołania upływa 16 marca, ale od 14 marca termin był zawieszony, więc po odwołaniu stanu epidemii zostają na odwołanie jeszcze 3 dni (14, 15 i 16 marca), a jeśli się nie odwołasz, to wtedy będziesz musiał w ciągu 30 dni opuścić terytorium Polski.

Absolwenci studiów wyższych

Dodano: 28.11.2019
  • Jeśli złożyłeś wniosek przed 27.04.2019r. to zezwolenie jest udzielane na jeden rok - jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów.
  • Jeśli złożyłeś wniosek po 26.04.2019r. to zezwolenie jest udzielane na okres 9 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów.
Dodano: 28.11.2019

Tak, złóż pisemną prośbę o przekwalifikowanie wniosku z poszukiwania pracy na wykonywanie pracy. Posiadając dyplom ukończenia polskiej uczelni w trybie stacjonarnym nie musisz uzupełniać informacji starosty. Wystarczy, że złożysz załącznik nr 1 podpisany przez pracodawcę oraz dodatkową dopłatę skarbową w wysokości 100zł.

Dodano: 28.11.2019

Jeśli ukończyłeś studia stacjonarne możesz pracować bez zezwolenia. W przypadku ukończenia studiów niestacjonarnych – będziesz potrzebował zezwolenia na pracę. Z wnioskiem powinien wystąpić Twój pracodawca. Możesz też złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 28.11.2019

Tylko raz i to bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Dodano: 28.11.2019
  • Nie musisz mieć zgody na pracę w Polsce i decyzja nie wymaga zmiany, ponieważ nie określa warunków, na jakich możesz wykonywać pracę.
  • Zmianę pracodawcy musisz jednak zgłosić, aby wykazać, że nie ustał cel, dla którego zezwolenie zostało udzielone i że nadal spełniasz warunki jego udzielenia.
Dodano: 28.11.2019
  • Tak, jednak zezwolenie to nie daje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudnienia należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę.
  • Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
Dodano: 28.11.2019

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w Polsce.

Działalność gospodarcza

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli planujesz założyć w Polsce działalność gospodarczą zmienia się główny cel Twojego pobytu w naszym kraju i powinnaś złożyć wniosek o pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenie udzielane jest jednocześnie na pełnienie funkcji w zarządzie i na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli będziesz udziałowcem w tej firmie). TUTAJ znajdziesz szczegóły procedury.

Dodano: 28.11.2019

Pracę na innym stanowisku możesz wykonywać w spółce, w której pełnisz funkcję w zarządzie, po uzyskaniu zezwolenia na pracę typ A.

Strony