FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 30.04.2020

Jeżeli ostatni dzień ważności Twojej wizy oraz oświadczenia o powierzeniu pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tej wizy i oświadczenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jeśli więc wiza i oświadczenie kończą swoją ważność 30.04.2020r., to automatycznie ulegają przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Możesz zatem kontynuować pracę na tych samych zasadach i u tego samego pracodawcy (określonych w Twoim oświadczeniu).

Dodano: 30.04.2020

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jeśli więc zezwolenie na pracę kończyło swoją ważność 16.03.2020r., to automatycznie uległo przedłużeniu.

Dodano: 23.04.2020

Cd. pyt. U obecnego pracodawcy nie mogę kontynuować pracę ze względu na spadek ilości zamówień. Czy mogę przebywać dalej na terytorium Polski na podstawie przedłużonego na mocy prawa pobytu ze względu na stan epidemii oraz czy może inny pracodawca zarejestrować oświadczenie na kolejne 90 dni z dozwolonych 180/360?

Jeżeli 14 marca 2020 r. przebywałeś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i termin Twojego legalnego pobytu na tej podstawie kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, to możesz legalnie pozostać w Polsce do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa, nie musisz dopełniać żadnych dodatkowych formalności.

Jeżeli nowy pracodawca chce Cię zatrudnić i chce dla Ciebie zarejestrować oświadczenie, to musi to zrobić w Powiatowym Urzędzie Pracy - właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy. Kolejne oświadczenie nie może przekroczyć dopuszczalnych 180 dni łącznie ( z pierwszym, już wykorzystanym oświadczeniem).

Możesz też złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę do wojewody. Termin składania wniosków został również wydłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Dodano: 23.04.2020

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji znajdziesz TUTAJ.

Zachęcamy do korzystania z WYSZUKIWARKI oraz bazy FORMULARZY.

Do czasu utrzymania ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu i uruchomienia obsługi bezpośredniej, wniosek możesz złożyć wyłącznie za pośrednictwem poczty.

Adres Wydziału znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 23.04.2020

Przepisy wprowadzone w dniu 18.04.2020r. umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Jeśli Twój pobyt w ruchu bezwizowym kończy się w kwietniu 2020r. to zostanie automatycznie przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Nie wymaga to złożenia wniosku, ani wydania decyzji administracyjnej.

Jeżeli chcesz zostać w Polsce jeszcze dłużej (niż 30 dni po odwołaniu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego), możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z deklarowanym celem pobytu.

W chwili obecnej dokumenty możesz wysłać tylko pocztą. Gdy przywrócimy obsługę bezpośrednią, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wtedy możesz okazać oryginały wszystkich dokumentów wysłanych do nas pocztą. Adres Wydziału znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 23.04.2020

W toku trwającej procedury, w każdej chwili możesz zmienić pracodawcę. Powinieneś poinformować o tym urząd niezwłocznie (pobierz formularz) i złożyć aktualny załącznik nr 1, informację starosty (jeśli jest wymagana) oraz inne dokumenty, jeśli straciły ważność (np. potwierdzenie zamieszkania jeśli zapewniał je poprzedni pracodawca.

Dodano: 21.04.2020

Do czasu utrzymania ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu i uruchomienia obsługi bezpośredniej, wniosek możesz złożyć wyłącznie za pośrednictwem poczty.

Adres Wydziału znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 21.04.2020

Aktualne informacje na temat kontroli ruchu granicznego i obecnych ograniczeń znajdziesz w komunikatach na stronie Straży Granicznej.

Możesz też skierować to pytanie bezpośrednio do służb granicznych poprzez infolinię SG.

Strony