FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 11.05.2020

Jeżeli postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest w toku, cudzoziemiec powinien zgłosić do urzędu zmianę pracodawcy i złożyć nowy załącznik nr 1 na nowych warunach zatrudnienia w Pana firmie, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji w KRS, a w przypadku dzialalności prowadzonej przez osobę fizyczną, przez właściciela. Zatrudnienie w czasie procedury będzie możliwe tylko w sytuacji gdy cudzoziemic przebywa w Polsce legalnie (na podstawie stempla w paszporcie), był uprawniony do świadczenia pracy w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt i posiada ważne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę. Zatrudnienie moźe być wykonywane tylko na rzecz podmiotu i na warunkach określonych w oświadczeniu/zezwoleniu.

Dodano: 11.05.2020

W sytuacji nadużyć ze strony pracodawcy wobec pracownika zalecamy kontakt z Państwową Inspekcją Pracy. Informacje kontaktowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu znajdziesz TUTAJ

Dodano: 08.05.2020

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Czas trwania postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy uzależniony jest od wielu czynników - jednak przede wszystkim tego, czy dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione. Zalecamy, abyś przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdził i skompletował dokumenty, co pozwoli nam sprawnie przeprowadzić procedurę i rozpatrzyć Twój wniosek.

Więcej przeczytasz tu: Składasz wniosek? Podpowiadamy jak go wypełnić. Pamiętaj, że prawidłowo wypełniony wniosek przyspiesza wydanie zezwolenia

 

Dodano: 04.05.2020

Jeżeli 14 marca 2020 r. przebywałeś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i termin Twojego legalnego pobytu na tej podstawie kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, to możesz legalnie pozostać w Polsce do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa, nie musisz dopełniać żadnych dodatkowych formalności.

Jeżeli chcesz zostać w Polsce dłużej i Twoim celem pobytu jest praca sezonowa, złoż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową. Szczegóły procedury znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 04.05.2020

Jeżeli chcesz zostać w Polsce i Twoim celem pobytu jest praca sezonowa, złoż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową. Szczegóły procedury znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 04.05.2020

Nie ma takiej możliwości. Wizę można otrzymać jedynie w placówkach dyplomatycznych, które znajdują się poza granicami Polski.

Dodano: 04.05.2020

cd. pyt.  Znalazłam pracę sezonową od czerwca do sierpnia. Jeśli kwarantanna zostanie anulowana, a ja nie dam rady dopracować do końca sierpnia, to czy będę mogła prosić o przedłużenie wizy?

Jeżeli posiadasz wizę krajową, lub wizę Schengen a ostatni dzień legalnego pobytu przypadał na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r.,Twój legalny pobyt w Polsce na podstawie wizy zostaje automatycznie przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Legalny pobyt przedłużony jest automatycznie - nie wymaga to nowej naklejki wizowej w paszporcie.W tej sytuacji, wysłanie dokumentów na błędny adres nie będzie miało konsekwencji, bo Twoja wiza zachowała ważność.

Jeżeli chcesz zostać w Polsce jeszcze dłużej (niż 30 dni po odwołaniu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego), możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy  zgodnie z deklarowanym celem pobytu. Pamiętaj, że nie każdą wizę można przedłużyć. Więcej dowiesz się TUTAJ.

W chwili obecnej dokumenty możesz wysłać tylko pocztą. Gdy przywrócimy obsługę bezpośrednią, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wtedy możesz okazać oryginały wszystkich dokumentów wysłanych do nas pocztą. Adres Wydziału znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 04.05.2020

Tak, możesz. Jeżeli 14 marca 2020 r. przebywałeś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i termin Twojego legalnego pobytu na tej podstawie kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, to możesz legalnie pozostać w Polsce do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa, nie musisz dopełniać żadnych dodatkowych formalności.

Dodano: 30.04.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinnaś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli w Twojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt wskazano, że jesteś zwolniona z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jako absolwentka studiów stacjonanych, to oznacza, że masz nieograniczone prawo do wykonywania pracy w Polsce i możesz znaleźć zatrudnienie u dowolnego pracodawcy. Podjęcie pracy u innego Pracodawcy nie wymaga zmiany zezwolenia, ani informowania urzędu.

Jeśli podejmiesz nową pracę i nadal będziesz spełniać warunki udzielenia zezwolenia dotyczące posiadania dochodu, zapewnionego miejsca zamieszkania oraz ubezpieczenia zdrowotnego, to udzielone zezwolenie ma pobyt czasowy nie zostanie cofnięte i możesz przebywać w Polsce na podstawie wydanej karty pobytu.

Dodano: 30.04.2020

Jeżeli ostatni dzień ważności Twojej wizy oraz oświadczenia o powierzeniu pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tej wizy i oświadczenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jeśli więc wiza i oświadczenie kończą swoją ważność 30.04.2020r., to automatycznie ulegają przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Możesz zatem kontynuować pracę na tych samych zasadach i u tego samego pracodawcy (określonych w Twoim oświadczeniu).

Strony