Jakie są minimalne wymagania finansowe, które musi spełniać spółka aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w trybie art. 142 ust. 1 pkt 3 lit. b – tryb warunkowy?

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli spółka nie spełnia warunków(u) dochodowego oraz nie zatrudniasz obywateli polskich/cudzoziemców, musisz wykazać, że posiadasz wystarczające środki które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka/działalność ma wystarczające środki do zaspokajania swoich wierzytelności, posiada środki na pensję dla zatrudnionych pracowników i na pokrycie inwestycji. Najlepiej aby spółka posiadała środki pieniężne na koncie bankowym odpowiadające przynajmniej 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym działalność ma siedzibę lub Ty masz miejsce zamieszkania. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia możesz znaleźć na stronie https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikato....

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi