Czy każdy obywatel Ukrainy może otrzymać decyzję roczną, gdy nie spełni wymogów niezbędnych do udzielenia zezwolenia?

Dodano: 18.02.2023

Nie. W sytuacji gdy:

  • Twoje dane figurują w wykazie osób niepożądanych w Polsce lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu LUB
  • Twój pobyt w Polsce stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego LUB
  • złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe informacje lub zeznałeś nieprawdę lub posłużyłeś się nieautentycznym (przerobionym lub podrobionym) dokumentem LUB
  • zawarłeś związek małżeński w celu obejścia przepisów

NIE udzielimy zezwolenia rocznego i otrzymasz decyzję odmowną.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi