Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeśli przed złożeniem wniosku posiadałem oświadczenie o powierzeniu pracy?

Dodano: 23.06.2020

Jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy byłeś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w terminie i nie ma braków formalnych lub braki zostały usunięte w terminie, to możesz legalnie pracować – zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę lub zarejestrowanym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

Jednocześnie informujemy, że organami właściwymi w sprawach kontroli legalności zatrudnienia są Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.