Praca

Dodano: 27.01.2022

Zmiana ustawy o cudzoziemcach wprowadza specjalne rozwiązanie dla cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o pobyt czasowy i pracę przed 01.01.2021r.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy złożyli wnioski o pobyt czasowy i pracę przed 01.01.2021r. i których sprawy nie zostały zakończone przed 29.01.2022r., otrzymają w uproszczonym trybie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na okres 2 lat.

czytaj dalej...
Dodano: 27.01.2022

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 23.06.2020

Definicję znajdziesz w naszym słowniku: Nieprzerwany pobyt

Dokumentem, który to pomoże potwierdzić jest Twój paszport - ze stampili zamieszczonych przez służby graniczne można ustalić kiedy i na jak długo wyjeżdżałeś z Polski.

Więcej na temat informacji starosty znajdziesz tutaj: Sprawdź czy potrzebujesz informację starosty

czytaj dalej...
Dodano: 23.06.2020

Jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i zmieniasz stanowisko pracy powinnaś wystąpiąć o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli jesteś obecnie w trakcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego złóż do sprawy dokumenty potwierdzające nowe warunki zatrudnienia. Do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego badamy miedzy innymi Twoją obecną sytuację finansową pod kątem posiadania stabilnego i regulranego źródła dochodu.

czytaj dalej...
Dodano: 23.06.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinieneś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

czytaj dalej...
Dodano: 23.06.2020

Jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy byłeś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w terminie i nie ma braków formalnych lub braki zostały usunięte w terminie, to możesz legalnie pracować – zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę lub zarejestrowanym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

Jednocześnie informujemy, że organami właściwymi w sprawach kontroli legalności zatrudnienia są Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

czytaj dalej...
Dodano: 19.06.2020

Tak, może zostać zatrudniony. Jeżeli chciałby zostać w Polsce po upływie okresu pobytu w ruchu bezwizowym, powinien ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Więcej na ten temat piszemy TUTAJ

czytaj dalej...
Dodano: 18.02.2020

Jeżeli planujesz pobyt w Polsce po upływie ważności posiadanej wizy z uwagi wykonywanie pracy, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

czytaj dalej...
Dodano: 14.02.2020

Jeżeli w dalszym ciągu chcesz przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Pamiętaj, aby wniosek złożyć nie później, niż ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Jeżeli zamierzasz przedłużyć swój pobyt w Polsce po raz kolejny sprawdź, czy możesz ubiegać się o zezwolenie bezterminowe.

czytaj dalej...
Dodano: 07.02.2020

Jeżeli planujesz przyjechać do Polski na okres powyżej 12 miesięcy w celu wykonywania pracy, najpierw wystąp o wizę Schengen lub wizę krajową.

Po wjeździe do Polski, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu, powinieneś złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

czytaj dalej...

Strony