Praca

Dodano: 13.09.2023

Pracownicy kontraktowi NATO - obywatele USA nie mają obowiązku składania wniosku o pobyt czasowy. Jednak mają taką możliwość.

Wniosek takiego pracownika jest rozpatrywany analogicznie jak wniosek dla pracownika delegowanego - nie ma konieczności składania przez pracodawcę oddzielnego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

czytaj dalej...
Dodano: 11.09.2023

Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna.

czytaj dalej...
Dodano: 27.01.2022

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Do wniosku o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś dołączyć dyplom ukończenia studiów stacjonarnych w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Możesz ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

O zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na poszukiwanie pracy jako absolwent studiów wyższych możesz ubiegać się bezpośrednio po ukończeniu studiów, gdy poszukujesz pracy w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 23.06.2020

Definicję znajdziesz w naszym słowniku: Nieprzerwany pobyt

Dokumentem, który to pomoże potwierdzić jest Twój paszport - ze stampili zamieszczonych przez służby graniczne można ustalić kiedy i na jak długo wyjeżdżałeś z Polski.

Więcej na temat informacji starosty znajdziesz tutaj: Sprawdź czy potrzebujesz informację starosty

czytaj dalej...
Dodano: 23.06.2020

Zatrudnienie w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o pobyt czasowy i pracę

Jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę byłeś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP u danego pracodawcy, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę został złożony w terminie i nie ma braków formalnych lub braki zostały usunięte w terminie, to możesz legalnie pracować – zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę lub zarejestrowanym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

czytaj dalej...
Dodano: 19.06.2020

Tak, może zostać zatrudniony. Jeżeli chciałby zostać w Polsce po upływie okresu pobytu w ruchu bezwizowym, powinien ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Więcej na ten temat piszemy TUTAJ

czytaj dalej...
Dodano: 22.05.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinieneś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

czytaj dalej...
Dodano: 11.05.2020

Jeżeli postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest w toku, cudzoziemiec powinien zgłosić do urzędu zmianę pracodawcy i złożyć nowy załącznik nr 1 na nowych warunach zatrudnienia w Pana firmie, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji w KRS, a w przypadku dzialalności prowadzonej przez osobę fizyczną, przez właściciela.

czytaj dalej...

Strony