Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia w Polsce; dzięki niemu możesz iść do lekarza rodzinnego, do szpitala; to nie jest ubezpieczenie NNW. Chodzi o ubezpieczenie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego), lub aktualną polisę ubezpieczenia, wskazującą pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie może być:

 • umowa ubezpieczenia z NFZ
  Złóż oryginał umowy ubezpieczenia z NFZ do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych (od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji).
  Pamiętaj, że każdą składkę musisz zapłacić do 15 dnia następnego miesiąca!
 • uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
  Przedłóż potwierdzenie zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem odprowadzania składek na ZUS.
 • ubezpieczenie zagraniczne
  Jeśli ubezpieczenie pochodzi z innego niż Polska kraju musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i okazane razem: oryginał ubezpieczenia wraz z oryginałem tłumaczenia
 • prywatna polisa ubezpieczeniowa

Polisa musi obejmować koszty leczenia na terytorium RP (tzn. że możesz korzystać z pomocy lekarza zarówno w przychodni jak i szpitalu). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania przez Ciebie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Pamiętaj, musi być ważna na dzień wydania decyzji.
W przypadku opłat ratalnych za polisę dołącz potwierdzenie zapłaty (oryginał do wglądu).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi