Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.


Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Wniosek możesz złożyć po co najmniej 5-letnim pobycie w Polsce.

Nie każdy pobyt jest wliczany do 5-letniego okresu i nie każdy pobyt jest wliczany w całości. Dowiedz się więcej.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. 

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • potwierdzające stabilny i regularny dochód pozwalający na utrzymanie siebie i członków rodziny, np. aktualna umowa o pracę, umowa zlecenie; jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę – dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej spółki/ umowa o pracę, jeżeli na jej podstawie pełnisz swoją funkcję członka zarządu,
  • potwierdzające, że posiadałeś stabilny i regularny dochód w ciągu 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, np. rozliczenia podatkowe z ostatnich 3 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, umowy, na podstawie których pracowałeś w tym okresie; możesz też złożyć inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, będziemy je sprawdzać indywidualnie,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokumenty potwierdzające Twoją znajomość języka polskiego.
W trakcie postępowania możesz zostać poproszony o dołączenie dodatkowych dokumentów np. potwierdzających nieprzerwany pobyt w Polsce.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Co powinienem wiedzieć?

Czy mogę pracować?

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, zamieszczana jest adnotacja "dostęp do rynku pracy".

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Co oznacza pojęcie „tytuł prawny do lokalu” i czy dokument ten jest niezbędny do wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Posiadałem zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce przez ostatnie 5 lat z uwagi na trwające studia – czy mogę otrzymać już zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jeżeli teraz przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na studia i złożysz wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE, to postępowanie nie zostanie wszczęte.

Pamiętaj też, że w przyszłości okres pobytu w Polsce ze względu na studia będzie liczony tylko w...

czytaj całą odpowiedź...

Przebywam w Polsce od 10 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy z uwagi na pracę, ale rok temu przez 4 miesiące byłam bez pracy – czy mogę starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce?

Tak, możesz się starać o pobyt rezydenta długoterminowego. Sprawdzimy, czy Twój średni dochód za zeszły rok przeliczony na 12 miesięcy nie był niższy niż wymagany dochód w danym okresie. Przed 1.10.2018 r. był to dochód w wysokości 514 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie i 634 zł netto dla...

czytaj całą odpowiedź...

Czy okres nauki na studiach niestacjonarnych w Polsce jest liczony do pobytu rezydenta długoterminowego w połowie wymiaru tak samo jak okres studiów stacjonarnych?

Nie, tego okresu nie wlicza się do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Polski.

W okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku przebywałem poza Polską dłużej niż dopuszczalna przerwa, czy mimo to mogę otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta?

Jeśli udokumentujesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

  • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
  • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski...
czytaj całą odpowiedź...