Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Wniosek możesz złożyć po co najmniej 5-letnim pobycie w Polsce.

Nie każdy pobyt jest wliczany do 5-letniego okresu i nie każdy pobyt jest wliczany w całości. Dowiedz się więcej.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. 

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
 • fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

 1. potwierdzające, że posiadałeś stabilny i regularny dochód w ciągu 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku oraz że posiadasz taki dochód obecnie:
 • aktualna umowa o pracę/zlecenie
 • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę – dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej działalności/spółki
 • rozliczenia podatkowe z ostatnich 3 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Urzędzie Skarbowym
 • wszystkie umowy, na podstawie których pracowałeś w tym okresie
 • świadectwa pracy
 • możesz też złożyć inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, będziemy je sprawdzać indywidualnie

2. ubezpieczenie zdrowotne,

3. dokumenty potwierdzające Twoją znajomość języka polskiego.

W trakcie postępowania możesz zostać poproszony o dołączenie dodatkowych dokumentów np. potwierdzających nieprzerwany pobyt w Polsce lub innych dokumentów, niż wskazane powyżej, dotyczących stabilnego i regularnego dochodu. Przed złożeniem wniosku nie możemy podać dokładnej, jednakowej dla wszystkich listy dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymogów. Dokumenty te zależą od rodzaju pracy jaką wykonujesz i historii Twojego zatrudnienia, dlatego dopiero rozpatrując Twój wniosek, będziemy mogli poprosić Cię o dodatkową dokumentację potwierdzającą spełnienie przesłanek do udzielenia zezwolenia. 

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Co powinienem wiedzieć?

Czy mogę pracować?

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, zamieszczana jest adnotacja "dostęp do rynku pracy".

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Przebywam w Polsce od 10 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy z uwagi na pracę, ale rok temu przez 4 miesiące byłam bez pracy – czy mogę starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce?

Tak, możesz się starać o pobyt rezydenta długoterminowego. Sprawdzimy, czy Twój średni dochód za zeszły rok przeliczony na 12 miesięcy nie był niższy niż wymagany dochód w danym okresie.

 • przed 01.10.2018 r. był to dochód w wysokości 514 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie i 634...
czytaj całą odpowiedź...

Co oznacza pojęcie „tytuł prawny do lokalu” i czy dokument ten jest niezbędny do wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Posiadałem zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce przez ostatnie 5 lat z uwagi na trwające studia – czy mogę otrzymać już zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jeżeli teraz przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na studia i złożysz wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE, to postępowanie nie zostanie wszczęte.

Pamiętaj też, że w przyszłości okres pobytu w Polsce ze względu na studia będzie liczony tylko w...

czytaj całą odpowiedź...

Czy okres nauki na studiach niestacjonarnych w Polsce jest liczony do pobytu rezydenta długoterminowego w połowie wymiaru tak samo jak okres studiów stacjonarnych?

Nie, tego okresu nie wlicza się do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Polski.

W okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku przebywałem poza Polską dłużej niż dopuszczalna przerwa, czy mimo to mogę otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta?

Jeśli udokumentujesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski...
czytaj całą odpowiedź...