Opłaty

Stawki opłat związanych z załatwianiem spraw cudzoziemców i dane do płatności
Czynność Stawka opłaty skarbowej Opłać online Dane do płatności
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 440 zł Opłać online

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
Nr rachunku:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 440 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu korzystania z mobilności długoterminowej 440 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 170 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP jeżeli przebywa na tym terytorium:    

1 . jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub

85 zł Opłać online

2. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub

340 zł Opłać online

3. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

85 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt czasowy (pozostałe przypadki) 340 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt stały 640 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 640 zł Opłać online
Przedłużenie wizy 406 zł Opłać online
Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń 27 zł Opłać online
Duplikat decyzji 5 zł za każdą rozpoczętą stronę  
Zmiana zezwolenia na pobyt – niebieska karta UE 10 zł Opłać online
Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę (wnioski złożone przed 29.01.2022) 10 zł Opłać online
Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę (wnioski złożone po 28.01.2022) 220 zł Opłać online
Decyzja – udzielenie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka 10 zł Opłać online
Wydanie zaświadczenia 17 zł Opłać online
Karty pobytu
Czynność Stawka obowiązująca dla wniosków złożonych do 29.07.2022 r. Stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r. Dane do płatności
Stawka Opłać online Stawka Opłać online
Wydanie lub wymiana karty pobytu 50 zł Opłać online 100 zł Opłać online

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku:
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 25 zł Opłać online 50 zł Opłać online

Wymiana karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia

100 zł Opłać online 200 zł Opłać online

Wymiana karty pobytu w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia

150 zł Opłać online 300 zł Opłać online
Dokumenty dla cudzoziemców
Czynność Stawka obowiązująca dla wniosków złożonych do 29.07.2022 r. Stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r. Dane do płatności
Stawka Opłać online Stawka Opłać online

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

100 zł Opłać online 350 zł Opłać online Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku:
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 50 zł Opłać online 175 zł Opłać online

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

50 zł Opłać online 100 zł Opłać online
Wydanie lub wymiana tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 50 zł Opłać online 50 zł Opłać online

Wydanie lub wymiana tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

25 zł Opłać online 25 zł Opłać online

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

25 zł Opłać online 50 zł Opłać online

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia

200 zł Opłać online 700 zł Opłać online
Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia 100 zł Opłać online 200 zł Opłać online
Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia 300 zł Opłać online 1050 zł Opłać online

Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia

150 zł Opłać online 300 zł Opłać online
Zezwolenia na pracę
Czynność Stawka Opłać online Dane do płatności
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C i E na okres powyżej 3 mcy 100 zł Opłać online

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku:
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C i E na okres do 3 mcy 50 zł Opłać online
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ A, B, C na okres powyżej 3 mcy 50 zł Opłać online
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ A, B, C wydanego wcześniej na okres do 3 mcy 25 zł Opłać online
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ D 200 zł Opłać online
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ D 100 zł Opłać online
Pełnomocnictwa
Czynność Stawka opłaty skarbowej Opłać online Dane do płatności
Pełnomocnictwo złożone w Poznaniu

17 zł

Opłać online

Urząd Miasta Poznania
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Kaliszu 17 zł Opłać online

Urząd Miasta w Kaliszu
Nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Koninie

17 zł Opłać online

Urząd Miasta w Koninie
Nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Lesznie 17 zł Opłać online

Urząd Miasta Leszna
Nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Pile 17 zł Opłać online

Urząd Miasta Piły
Nr 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Obywatelstwo polskie
Czynność Stawka Opłać online Dane do płatności

Uznanie za obywatela polskiego

219 zł Opłać online Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
Nr rachunku:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

58 zł Opłać online
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi