Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Koninie

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię, nazwisko cudzoziemca - którego dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku

Twoja płatność zostanie przekierowana do:

Urząd Miejski w Koninie

nr konta:  67156000132015280461270034

Kwota: 
17,00 zł