Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Koninie

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię, nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku.