Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Pile

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię, nazwisko cudzoziemca - którego dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku

Twoja płatność zostanie przekierowana do:

Urząd Miasta w Pile

nr konta:  09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Kwota: 
17,00 zł